Dane techniczne:

Typ : elewacyjne
Materiał : aluminium, stal nierdzewna
Wykończenie konstrukcji : powłoka Magnelis®
Układ modułów : pion
Elementy systemu : konsole (nierdzewne HI, nierdzewne HI+ 2 mm lub 3 mm, HI+), profile pionowe T, profile punktowe W1 z gumką, profile kątowe ciągłe ze specjalnym frezowaniem pod W1, zabezpieczenie mechaniczne elementu
Mocowanie do podłoża : za pomocą metod mechanicznych przy użyciu wkrętów, nitów oraz kotew (4 punkty mocowania na 1 panel w pionie)
Cechy szczególne : niepalność materiałów mocujących, cyrkulacja powietrza dzięki szczelinie wentylacyjnej 20 mm, odporność na korozję do klasy korozyjnej środowiska C5
Opis: 
System BIPV to zintegrowany ze ścianą budynku, indywidualnie zaprojektowany system elewacji wentylowanej (Building Integrated Photovoltaics) do montażu paneli fotowoltaicznych na elewacji.
System BIPV projektu i produkcji spółki AGS charakteryzuje się zastosowaniem profili punktowych, umożliwiających montaż systemu elewacyjnego dedykowanego dla modułów ramkowych w orientacji pionowej. 
System BIPV pozwala na montaż paneli fotowoltaicznych na elewacji budynków wysokich i wysokościowych.
Konstrukcja zapewnia spełnienie najbardziej restrykcyjnych wymogów prawnych dzięki wykorzystaniu najwyższej jakości elementów montażowych.
Do najważniejszych cech systemu z punktu widzenia Inwestora należą:
●  kwalifikacja systemów AGS jako NRO – nierozprzestrzeniające ognia,
●  spełnienie nowych wymagań Warunków Technicznych związanych ze współczynnikiem ciepła (Ucmax = 0,20 W/m2⋅K),
●  spełnienie wymagań §225 Warunków Technicznych w zakresie nieodpadania okładzin elewacyjnych w czasie aż 120 minut.