Moduł BiK ImpEk – Soldis

Opis: 
Moduł BiK ImpEk – Soldis stosowany do importu map zbrojenia płyt, zbrojenia powierzchniowego płyt i zbrojenia belek oraz słupów z programu Soldis.

Import map zbrojenia 
  Łatwe przeniesienie mapy zbrojenia do pliku DWG.
  Umieszczenie elementów siatki na odpowiedniej warstwie.

Zarządzanie widocznością importowanej mapy zbrojenia
  Możliwość zdefiniowania kolorów w zależności od zapotrzebowania na zbrojenie.
  Trzy możliwości informacji tekstowej (pręty, mm2, cm2).
  Wstawianie legendy dla wygenerowanej siatki.
  Możliwość pracy tylko na wybranej części siatki.

Łatwe tworzenie obwiedni stref
  Dwie opcje definiowania obwiedni strefy (przekątna lub wierzchołki).
  Obwiednia zdefiniowana na dedykowanej warstwie.
  Obwiednia wyświetlana na wierzchu elementów co ułatwia znacznie późniejszą pracę.

Czyszczenie
  Szybkie usunięcie elementów graficznych siatki (kreskowania, opisy, siatka).

Dynamiczny import zbrojenia powierzchniowego płyt
Poza mapami zbrojenia, do BiK-a importować można także pręty zbrojenia powierzchniowego. Moduł wymiarowania płyt żelbetowych programu Soldis pozwala utworzyć strefy, przypisać do nich odpowiednie siatki zbrojenia i tak zdefiniowane zbrojenie następnie zweryfikować. Kolejnym krokiem jest eksport utworzonego projektu zbrojenia płyty do pliku, który można wczytać w BiK-u. Siatki zbrojenia zostaną wrysowane jako rozkłady prętów powierzchniowych BiK-a. 
Podczas importu użytkownik może wskazać, czy:
  rysowane ma być zbrojenie dolne, górne lub oba
  rozkłady prętów mają zostać automatycznie opisane.
Po zakończeniu importu użytkownik otrzymuje stosowny raport z informacją o przebiegu procedury. W tym momencie z powodzeniem można importować do BiK-a większość standardowych stref zbrojenia (nie są obsługiwane strefy z otworami oraz strefy zawierające kąty wewnętrzne powyżej 180°). Dla nieobsługiwanych stref zbrojenia tworzone są (na specjalnym warstwach) obrysy tych stref oraz ew. geometria otworów, tak by ułatwić późniejsze definiowanie zbrojenia.

Import zbrojenia belek i słupów
Import projektu zbrojenia z programu Soldis Projektant dla elementów o przekrojach poprzecznych prostokątnych.

Dodatkowe cechy: 
  kreślenie przekroju podłużnego i poprzecznego elementu
  zbrojenie podłużne
  strzemiona dwu-, czterocięte
  automatyczny dobór otuliny.

Produkty (0)