Moduł BiK ImpEk – Robot

Opis: 
Moduł BiK ImpEk – Robot stosowany do importu map zbrojenia z programu Autodesk Robot.

Import map zbrojenia z programu Autodesk Robot 

  Łatwe przeniesienie mapy zbrojenia do pliku DWG.
  Umieszczenie elementów siatki na odpowiedniej warstwie.

Zarządzanie widocznością importowanej mapy zbrojenia
  Możliwość zdefiniowania kolorów w zależności od zapotrzebowania na zbrojenie.
  Trzy możliwości informacji tekstowej (pręty, mm2, cm2).
  Wstawianie legendy dla wygenerowanej siatki.
  Możliwość pracy tylko na wybranej części siatki.

Łatwe tworzenie obwiedni stref
  Dwie opcje definiowania obwiedni strefy (przekątna lub wierzchołki).
  Obwiednia zdefiniowana na dedykowanej warstwie.
  Obwiednia wyświetlana na wierzchu elementów co ułatwia znacznie późniejszą pracę.

Czyszczenie
  Szybkie usunięcie elementów graficznych siatki (kreskowania, opisy, siatka).

Import układu osi elementów
  Nowa funkcja umożliwiająca wycinanie fragmentów konstrukcji 3D i rzutowanie ich do rysunków płaskich.

Produkty (0)