• patron serwisu

Moduł BiK Śruby

Opis: 
BiK Śruby to rozszerzenie modułu Stal. Dzięki temu rozszerzeniu nakładki branżowej BiK Stal znacznie ograniczony zostanie czas potrzebny na wrysowanie oraz opisanie elementów śrubowych na rysunkach.
Użytkownik może w łatwy i intuicyjny sposób zdefiniować zestaw jaki ma zostać wstawiony do rysunku. Cała operacja definiowania zestawu odbywa się przy pomocy okna dialogowego widocznego poniżej.
W BiK Śruby użytkownik po narysowaniu już zestawu ma możliwości opisania go w dowolny sposób. Moduł daje możliwość zdefiniowania jak będą wyglądać opisy w danym rysunku.
Moduł daje również możliwość zestawienia opisanych elementów, w trzech różnych zestawieniach:
  zestawienie śrub
  zestawienie strukturalne śrub
  zestawienie szczegółowe śrub.

Produkty (0)