BiK Żelbet

Opis: 
BiK Żelbet przeznaczony jest do sprawnego rysowania konstrukcji żelbetowych. Jako nakładka na program CAD przyspiesza znacznie proces rysowania, opisywania i zestawiania stali zbrojeniowej. Wprowadzanie komend może odbywać się z klawiatury (również skróty klawiaturowe), menu rozwijalnego lub ikon. Program współpracuje z modułem BiK Base i wykorzystuje jego procedury zarządzające i standard warstw.

Funkcje BiK Żelbet
  Makro przekrój przez płytę – pozwala na szybkie wygenerowanie detalu przekroju przez płytę żelbetową np. w celu pokazania układu zbrojenia
  Pręt dystansowy – makrodefinicja pręta dystansowego stosowanego w płytach żelbetowych, tworzony wraz z prętem wyciągniętym o oznaczonych dł. segmentów oraz stosownym opisem umożliwiającym zestawienie stali
  Pręt powierzchniowy naroże – pomocne przy dozbrajaniu naroży płyty żelbetowej, pręty dozbrojenia zgodne ze standardem prętów powierzchniowych BiKa
  Dynamiczna aktualizacja rozkładu zbrojenia – narzędzie do szybkiego odświeżenia rozkładu i opisu prętów powierzchniowych np. w przypadku edycji obrysu strefy
  Kopiuj pręt powierzchniowy – umożliwia łatwe powielenie rozkładu pręta wraz z obrysem strefy i opisem, skopiowane elementy mogą podlegać późniejszej pełnej edycji, czy zestawieniu
  Nowe zestawienie siatek – nowy typ zestawienia siatek zbrojeniowych w postaci dynamicznej tabeli programu CAD
  Nowy rozkład siatek  – rozkład siatek zbrojeniowych jako szyk dynamiczny, prosty i wygodny w użyciu
  Analiza podobieństwa siatek – przy wstawianiu siatki zbrojeniowej analizowane są istniejące w rysunku siatki, co zapewnia prawidłową numeracje
  Zmiana położenia opisu pręta – polecenie pozwalające w dynamiczny sposób przestawić opis pręta, uwzględniające wszystkie elementy opisu oraz przy zachowaniu położenia grotu
  Zmiana położenia grotu opisu pręta
  Usuwanie pustych pozycji konstrukcyjnych w menadżerze – funkcjonalność pozwala odszukać i usunąć te pozycje, do których nie przynależą żadne opisy
  Zapis/Odczyt pozycji konstrukcyjnych – możliwość zapisu utworzonych pozycji konstrukcyjnych do zewnętrznego pliku w celu późniejszego wczytania w innym projekcie
  Grupowanie tabeli – opcjonalne zgrupowanie elementów tabeli zestawień stali zbrojeniowej
  Możliwość szybkiego odczytu liczby prętów w rozkładzie podczas opisu pręta widokowego
  Włączanie/Wyłączanie wypełnienia polilinii
  Pręty zgodne z EC – nowy, dynamiczny sposób rysowania prętów żelbetowych o zestandaryzowanych kształtach
  Zestawienia stali EC – nowe zestawienie stali zbrojeniowej zawierające informacje o długościach poszczególnych segmentów oraz miniaturach prętów
  Dynamiczna aktualizacja zestawień zbrojenia – inteligentne zestawienia, pamiętające o obiektach źródłowych, umożliwiające edycję zakresu, wskazanie źródeł oraz regenerację zestawienia
  Nowa definicja przegięcia – możliwość zdefiniowania przegięcia pręta widokowego poprzez trzy możliwości: odgięcie i kąt, odgięcie i długość, długość i kąt.Galeria BiK X.

BiK Żelbet:
  Wymiarowanie prętów oraz pomiar ich długości całkowitej w dowolny sposób - Wymiarowanie bazuje na PN-EN ISO 3766 (met. A-gabarytowo, met. B-osiowo, wymiar rzeczywisty).
  Wybór dokładności wymiarowania wyciąganego pręty oraz jego długości całkowitej - Dla wybranej jednostki można wybrać ilość miejsc po przecinku oraz zaokrąglanie do pełnych 5 mm (np. 125,6 cm lub 125,5 cm lub 126 cm).
  Intuicyjny sposób rysowania zbrojenia - Trzy sposoby definiowana prętów głównych >>Film1<< i strzemion >>Film2<<.
  Automatyczny opis wszystkich lub tylko niestandardowych średnic gięcia pręta
  Wybór własnego stylu tworzonej dokumentacji - Dostępnych jest 6 styli opisów pręta, rysowanie pręta z grubością lub bez itd.
  Menadżer pozycji do zarządzania elementami żelbetowymi - Dzięki temu w zestawieniu widać ile jest pozycji i ile jest w każdej z nich prętów.
  Menadżer zbrojenia do renumeracji, konsolidowania i porządkowania numeracji - Brak konieczności pilnowania i edytowania numeracji prętów.
  Zautomatyzowana aktualizacja opisu pręta wraz z aktualizacją jego wyciągniętego schematu
  Automatyczna rozkładarka strzemion i dowolnych prętów widokowych - Pręt w widoku można rzutować na wybrany kierunek, a następnie rozłożyć w max. 3 strefach.
  Edycja rozłożonych prętów za pomocą 1 polecenia
  Łatwe i szybkie polecenie do wstawiania przegięcia pręta - Polecenie przydatne np. przy zmianie gabarytu elementu żelbetowego.
  Automatycznie tworzenie zestawienia stali - Wystarczy wskazać obszar z opisami prętów do zestawienia.
  Dokładny opis pod tabelką zestawieniową - Informacja bardzo ważna dla wykonawcy w jaki sposób pręty zostały zwymiarowane.
  Automatyczne tworzenie opisów - Użytkownik podaje tylko ilość prętów i ew. uwagi. Pozostałe parametry uzupełnia automatycznie program.
  Automatyczne tworzenie opisów powielonych - Na bazie opisanego pręta można bardzo szybko opisać ten sam pręt w innym widoku.

Produkty (0)