Dane techniczne:

Opis: 
BiK Konstruktor BIM przeznaczony jest do tworzenia modelu budynku 3D i automatycznego generowania rzutów, przekroi, elewacji i widoków aksonometrycznych. Program umożliwia modelowanie gabarytu konstrukcji murowych, żelbetowych, drewnianych oraz elementów konstrukcji stalowych. Utworzenie modelu 3D daje szereg możliwości kontroli lokalizacji przestrzennej projektowanych elementów. Praca w programie oparta jest o widoki 3D oraz rzuty kondygnacji 2D. Modelowanie trójwymiarowe przenika się z prostotą pracy w 2D. Modyfikacje obiektów mogą być wykonywane zarówno w przestrzeni 3D, jak również na widokach kondygnacji 2D. Dokonane zmiany modelu mogą być przy pomocy kilku kliknięć uaktualnione na wygenerowanych rysunkach, co zapewnia spójność modelu z dokumentacją 2D.

Dostępne obiekty i polecenia w BIK Konstruktor BIM
  dostępne obiekty typu: ściana, belka (wieniec, nadproże, krokiew, jętka / kleszcze), słup, płyta, bieg schodów, ława, stopa fundamentowa, otwór w ścianie, otwór w płycie,
  płaszczyzny pomocnicze ułatwiające np. modelowanie więźby, czy docinanie ścian szczytowych,
  możliwość dodania własnych obiektów na podstawie wskazanej bryły (np. dźwigar sprężony, niestandardowe schody),
  manager zawierający strukturę projektu. Pozwala on przełączać się między widokami modelu oraz rysunkami,
  baza materiałów budowlanych,
  edycja geometrii obiektów przy pomocy uchwytów,
  możliwość edycji cech takich jak materiał, profil, grubość, wyrównanie, nazwa pozycji itd.
  możliwość przekazywania cech innym obiektom,
  klonowanie obiektów (tworzenie nowego obiektu o tych samych parametrach),
  połączenia typu T oraz narożne dla obiektów liniowych (belki, ściany, ławy),
  docinanie obiektów linią lub płaszczyznami (np. modelując jętkę, czy kleszcze),
  przy pracy w rzucie kondygnacji możliwość włączenia podrysu innego piętra,
  filtr selekcji elementów budynku,możliwość szybkiego przekopiowania obiektów do innej kondygnacji (z automatyczną zmianą poziomów tych elementów),
  tworzenie własnych profili na podstawie obrysu polilinii dla belek, ław, czy słupów,
  szybkie pozycjonowanie elementów (możliwość określenia składni nazewnictwa dla każdego typu obiektu, tak by zawierały np. nazwę kondygnacji, czy numer),
  narzędzia do tworzenia osi konstrukcyjnych,
  zarządzanie widocznością obiektów (ukrywanie wg kategorii lub kondygnacji, ukrywanie wskazanych obiektów, zmiana przezroczystości),
  możliwość opisywania obiektów w obszarze modelu na rzutach kondygnacji. Opisy te znajdą sie później na rysunkach. Dostępne opisy tekstem, wielolinią odniesienia oraz wymiarem,
  możliwość dodawania własnych opisów na rzutach kondygnacji, np. ciągów wymiarowych, które znajdą się na rysunkach,
  eksport modelu w formacie .DWG i .IFC.