BiK Konstruktor BIM

Opis: 
BiK Konstruktor BIM przeznaczony jest do tworzenia modelu budynku 3D i automatycznego generowania rzutów, przekroi, elewacji i widoków aksonometrycznych. Program umożliwia modelowanie gabarytu konstrukcji murowych, żelbetowych, drewnianych oraz elementów konstrukcji stalowych. Utworzenie modelu 3D daje szereg możliwości kontroli lokalizacji przestrzennej projektowanych elementów. Praca w programie oparta jest o widoki 3D oraz rzuty kondygnacji 2D. Modelowanie trójwymiarowe przenika się z prostotą pracy w 2D. Modyfikacje obiektów mogą być wykonywane zarówno w przestrzeni 3D, jak również na widokach kondygnacji 2D. Dokonane zmiany modelu mogą być przy pomocy kilku kliknięć uaktualnione na wygenerowanych rysunkach, co zapewnia spójność modelu z dokumentacją 2D.

Dostępne obiekty i polecenia w BIK Konstruktor BIM
●  dostępne obiekty typu: ściana, belka (wieniec, nadproże, krokiew, jętka / kleszcze), słup, płyta, bieg schodów, ława, stopa fundamentowa, otwór w ścianie, otwór w płycie,
●  płaszczyzny pomocnicze ułatwiające np. modelowanie więźby, czy docinanie ścian szczytowych,
●  możliwość dodania własnych obiektów na podstawie wskazanej bryły (np. dźwigar sprężony, niestandardowe schody),
●  manager zawierający strukturę projektu. Pozwala on przełączać się między widokami modelu oraz rysunkami,
●  baza materiałów budowlanych,
●  edycja geometrii obiektów przy pomocy uchwytów,
●  możliwość edycji cech takich jak materiał, profil, grubość, wyrównanie, nazwa pozycji itd.
●  możliwość przekazywania cech innym obiektom,
●  klonowanie obiektów (tworzenie nowego obiektu o tych samych parametrach),
●  połączenia typu T oraz narożne dla obiektów liniowych (belki, ściany, ławy),
●  docinanie obiektów linią lub płaszczyznami (np. modelując jętkę, czy kleszcze),
●  przy pracy w rzucie kondygnacji możliwość włączenia podrysu innego piętra,
●  filtr selekcji elementów budynku,
●  możliwość szybkiego przekopiowania obiektów do innej kondygnacji (z automatyczną zmianą poziomów tych elementów),
●  tworzenie własnych profili na podstawie obrysu polilinii dla belek, ław, czy słupów,
●  szybkie pozycjonowanie elementów (możliwość określenia składni nazewnictwa dla każdego typu obiektu, tak by zawierały np. nazwę kondygnacji, czy numer),
●  narzędzia do tworzenia osi konstrukcyjnych,
●  zarządzanie widocznością obiektów (ukrywanie wg kategorii lub kondygnacji, ukrywanie wskazanych obiektów, zmiana przezroczystości),
●  możliwość opisywania obiektów w obszarze modelu na rzutach kondygnacji. Opisy te znajdą się później na rysunkach. Dostępne opisy tekstem, wielolinią odniesienia oraz wymiarem,
●  możliwość dodawania własnych opisów na rzutach kondygnacji, np. ciągów wymiarowych, które znajdą się na rysunkach,
●  eksport modelu w formacie .DWG i .IFC,
●  możliwość tworzenia profili użytkownika z wycięciami (ułatwia to np. definicję kształtowników rurowych),
●  współpraca kot wysokościowych modułu BASE z rysunkami modułu Konstruktor,
●  możliwość określania kierunku patrzenia dla rzutów (w górę/w dół),
●  przenoszenie parametrów obiektów do makr żelbetowych (belka, ława, słup),
●  możliwość eksportu tylko wybranych elementów modelu do .IFC/.DWG.

Produkty (0)