• patron serwisu

Moduł BiK Base CAD Systems

Opis: 
Moduł BiK Base CAD Systems stanowi wspólną platformę dla wszystkich modułów nakładki CAD, co pozwala na wykonanie wielu rysunków branżowych w jednym pliku przy zachowaniu odpowiednich wielkości opisów i tekstu wymiarowego w różnych skalach. Pakiet zawiera procedury i biblioteki elementów budowlanych przygotowane do rysowania rzutów, przekrojów architektonicznych i budowlanych wraz z procedurami wspomagającymi organizację i zarządzanie elementami rysunku.
Moduł BiK Base CAD Systems jest modułem łączącym wszystkie elementy nakładki na systemy CAD, co pozwala na wykonanie wielu rysunków branżowych w jednym pliku przy zachowaniu odpowiednich wielkości opisów i tekstu wymiarowego w różnych skalach.

Możliwości w module BiK Base
  Start programu przy wybraniu funkcji BiKa – możliwość ustawienia BiKa tak, aby ładował się przy wybraniu polecenia programu BiK, dzięki temu pliki programu wczytywane są wtedy, gdy chcemy na nim pracować
  Odświeżone menu klasyczne
  Oznaczenie przekroju – możliwość szybkiego wstawienia nazwy przekroju po oznaczeniu go
  Automatyczne zmiana parametrów BASE – możliwość ustawienia automatycznej zmiany ustawień skali i jednoski modułu BASE przy ustawianiu dowolnego modułu
  Symbol północy – 6 rodzajów oznaczenia kierunku północnego, w postaci bloku dynamicznego

Przykładowe możliwości modułu BiK Base
  Personalizacja ustawień definicja tekstów, stylów wymiarowania, osnap, aktualizacje
  Zapis ustawień użytkownika
  Automatyczne zarządzanie warstwami przy rysowaniu lub wstawianiu z biblioteki dowolnego elementu rysunkowego
  Wprowadzenie standardu nazewnictwa warstw, kolorów i rodzajów linii
  Łatwe wybieranie warstw do ukrycia, zamrożenia itp. poprzez wskazanie
  Tworzenie nowych warstw zgodnie z przyjętym standardem warstw dla BiK
  Wstawianie ramek rysunkowych wraz z nazwą rysunku, jego “ścieżką”, bieżącą datą
  Dedykowane style wymiarowania
  Wymiarowanie poprzez ciąg wymiarów
  Opisy w postaci tekstów, odnośników jedno i wieloliniowych
  Wielkość opisów dostosowuje się automatycznie do skali rysunku w zależności od wielkości na wydruku
  Stawianie tzw. kotw wysokościowych
  Klonowanie i kopiowanie elementów z logicznym dziedziczeniem cech
  Dodatkowe narzędzia do modyfikacji bloków systemu CAD
  Rysowanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej, różne rodzaje izolacji
  Automatyczne obliczanie sumy ze wskazanych na rysunku liczb
  Zliczanie długości wskazanych odcinków
  Blok manager

Base został połączony z modułem KREATOR ZESTAWIEŃ w jedną całość. W związku z tym będzie on służył również do tworzenia tabel zestawieniowych na rysunku lub zestawień do pliku tekstowego. Dane do zestawienia program pobiera bezpośrednio z rysunku. Tabele zestawieniowe z pliku tekstowego mogą być dalej edytowane i formatowane w arkuszu kalkulacyjnym lub w edytorze tekstów.
Kreator zawiera kilka gotowych schematów tabel pozwalających tworzyć zestawiania elementów narysowanych w innych modułach programu BiK.

Kreator Zestawień pozwala:
  określić wygląd tabeli
  wybrać bloki do zestawienia
  przyporządkować atrybuty do odpowiednich kolumn tabeli
  określić dokładność obliczeń
  wybrać typ generacji danych
  posortować dane alfabetycznie lub numerycznie
  zapisywać i odczytywać schematy tabel zestawieniowych
  zestawiać dane na rysunku
  zestawiać dane do pliku (*.csv), a następnie edytować je w arkuszu kalkulacyjnym lub edytorze tekstów
Ponadto Kreator zawiera kilka gotowych schematów tabel pozwalających tworzyć zestawienia elementów narysowanych w innych modułach programu BiK np:
  zestawienia okien i drzwi
  zestawienia nadproży, elementów drewnianych, pomieszczeń
Posiada funkcje dodatkowe ułatwiające opisywanie elementów na rysunkach:
  opisy (metek) mieszkań z automatycznym obliczaniem powierzchni użytkowej i mieszkalnej
  opisy okien uproszczone i rozszerzone
  opisy drzwi uproszczone i rozszerzone
  opisy nadproży, elementów drewnianych, opisy śrub
Kreator zawiera funkcje wspomagające pracę z blokami i zawartymi w nich atrybutami:
  zmiana wartości pojedynczego atrybutu, lub wielu atrybutów jednocześnie
  edycja wszystkich atrybutów w obrębie jednego bloku

Produkty (0)