• patron serwisu

Sygnalizator głosowo-optyczny wewnętrzny SGO-Pgw

Zastosowanie : pożarowe
Typ sygnalizatora : głosowo-optyczny
Rodzaj sygnalizatora : wewnętrzny
Napięcie zasilania (DC) [V] : 20-32,5
Pobór prądu w stanie spoczynku [mA] : 0
Pobór prądu w stanie alarmowania [mA] : < 0,3
Pobór mocy w stanie alarmowania [W] : < 7,2
Natężenie dźwięku [dB(A)] : > 90 (w odl. 1 m)
Czas pojedynczego rozbłysku [s] : 0,19
Liczba wzorów dźwiękowych : 18
Wymiary [mm] : Ø 115×82
Masa [kg] : 0,35
Pole przekroju linii dozorowej/sygnałowej/zasilania [mm²] : 2,5
Materiał obudowy : tworzywo sztuczne
Kolor : czerwony (obudowa), biały (podstawa mocująca)
Stopień ochrony : IP31C (zapewniony przez obudowę)
Sposób montażu : na ścianie lub suficie
Rodzaj środowiska pracy : Typ A
Normy, certyfikaty, aprobaty : Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 1438-CPR-0745, Świadectwo Dopuszczenia nr 4231/2021
Opis: 

Sygnalizator głosowo-optyczny wewnętrzny SGO-Pgw przeznaczony jest do sygnalizowania pożaru przemiennie sygnałem akustycznym i sygnałem komunikatu słownego (sekwencja zgodna z normą EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006). Dodatkowo sygnalizator generuje błyskowy sygnał optyczny (zgodnie z normą EN 54-23:2010). Sygnalizator SGO-Pgw przeznaczony jest do instalacji w pomieszczeniach zamkniętych. Umożliwia odtwarzanie do 18 wzorów sygnału akustycznego lub brak sygnału akustycznego. Dodatkowo w trakcie alarmu przez człon optyczny generowany jest sygnał błyskowy.
Fabrycznie sygnalizator ma w pamięci wczytane trzy komunikaty oraz ustawioną syrenę pożarową.
Sygnalizator SGO-Pgw występuje w 4 odmianach, które różnią się między sobą ułożeniem członu optycznego oraz generowaną barwą błysku.

Produkty (0)