• patron serwisu

Zaprawa samopoziomująca SOLOPLAN-30-PLUS

Rodzaj masy : cementowa
Skład : cement, domieszki, dodatki
Zastosowanie : do wygładzania, zacierania, wyrównywania i poziomowania posadzek betonowych wg DIN 1045, ogrzewanych i nieogrzewanych jastrychów cementowych wg DIN 18560, na stare, mocno przylegające okładziny ceramiczne oraz szybkowiążące jastrychy cementowe
Sposób nakładania : ręczny i mechaniczny
Minimalna grubość warstwy [mm] : 2
Maksymalna grubość warstwy [mm] : 30
Zużycie [kg/m²] : 1,65
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] : 30 po 28 dniach (w temperaturze +23 °C oraz przy wilgotności względnej powietrza 50%)
Gęstość [kg/m³] : ok. 1,4 (nasypowa)
Proporcje mieszania [dm³/kg] : (6,0-6,3)/25,0
Czas zużycia [min] : 35 (w temperaturze +23 °C oraz przy wilgotności względnej powietrza 50%)
Czas utwardzania [h] : 2
Czas pełnego wiązania i schnięcia : po ok. 7 dniach
Temperatura stosowania [°C] : od +5 do +25
Reakcja na ogień : A2fl–s1
Układanie warstwy wykończeniowej : po ok. 10 h dla grubości warstwy ≤ 20 mm można układać płytki i płyty; w przypadku innych okładzin lub grubości warstw > 20 mm konieczne jest przeprowadzenie badanie wilgotno¬ści końcowej aparatem CM
Kolor : szary
Opakowanie : 25
Przechowywanie : w suchym pomieszczeniu, 9 miesięcy w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, naruszone opakowanie szczelnie zamknąć i zużyć w krótkim okresie czasu
Normy, certyfikaty, aprobaty : EN 13813; niska emisyjność produktu zgodnie z GEV-EMICODE
Opis: 

Zaprawa samopoziomująca SOLOPLAN-30-PLUS SOLOPLAN-30-PLUS to cementowa zaprawa jastrychowa do stosowania w budynkach, zakwalifikowana jako CT-C30-F7.
Charakteryzuje się następującymi cechami:
●  wzmocniona włóknami
●  modyfikowana tworzywami sztucznymi
●  samopoziomująca
●  wyjątkowo niskoemisyjna
●  do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
●  łatwa w obróbce
●  szybkowiążąca
●  odpowiednia do jastrychów ogrzewanych
●  można nakładać przy użyciu pompy
●  do nakładania w jednej warstwie o grubości od 2 do 30 mm.

Produkty (0)