• patron serwisu

Klej elastyczny CARO-FK-FLEX

Typ kleju : cementowy
Klasa kleju : C2 TE
Stosowany do klejenia : ceramiki i kamienia
Zastosowanie : wewnątrz, na zewnątrz
Skład : piasek, cement, dodatki (ulepszone tworzywem sztucznym)
Rodzaj podłoża : na wszystkie podłoża wg DIN 18157, część 1, np.: beton, beton komórkowy, tynk, jastrych cementowy i z siarczanem wapnia oraz jastrych podkładowy grzewczy, mur, płyty gipsowo-kartonowe itp.
Postać : proszek (sucha mieszanka)
Temperatura stosowania [°C] : od +5 do +25
Gęstość [g/cm³] : 1,4
Kolor : szara cementowa
Proporcje mieszania [dm³/kg] : (6,75-7,5)/25
Czas przydatności do użycia [h] : 2 (dla temperatury + 23°C i wilgotności względnej powietrza 50%; wyższa temperatura skraca, a niższa - wydłuża podany czas)
Czas otwarty pracy [min] : 30 (dla temperatury + 23°C i wilgotności względnej powietrza 50%; wyższa temperatura skraca, a niższa - wydłuża podany czas)
Czas pełnego utwardzenia  [h] : po ok. 7 dniach (dla temperatury + 23°C i wilgotności względnej powietrza 50%; wyższa temperatura skraca, a niższa - wydłuża podany czas)
Spoinowanie [h] : po ok. 24 (dla temperatury + 23°C i wilgotności względnej powietrza 50%; wyższa temperatura skraca, a niższa - wydłuża podany czas)
Zużycie [kg/m²] : min. 1,3 kg/m2/mm grubości warstwy; ok. 2,4 kg/m2 przy nakładaniu pacą o zębach 6 mm; ok. 3,2 kg/m2 przy nakładaniu pacą o zębach 8 mm; ok. 4,0 kg/m2 przy nakładaniu pacą o zębach 10 mm
Przyczepność po poddaniu działaniu ciepła [N/mm²] : 1,0
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie [N/mm²] : 1,0
Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania [N/mm²] : 1,0
Przyczepność do podłoża [N/mm²] : 1,0 (początkowa)
Reakcja na ogień : klasa E
Opakowanie [kg] : 25
Przechowywanie : w suchych pomieszczeniach, 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu; rozpoczęte opakowanie należy niezwłocznie zużyć
Przygotowanie podłoża : wstępne przygotowanie podłoża i sposób nakładania powinny odpowiadać wymaganiom DIN 18157, część 1; POWINNO BYĆ suche, nośne, dostatecznie równe, pozbawione rys i substancji zmniejszających przyczepność, jak np. olejów, farb, warstw spieków
Normy, certyfikaty, aprobaty : PN-EN 12004, MPA świadectwo kontroli 2005-4-1603/1
Opis: 

Klej elastyczny CARO-FK-FLEX jest przeznaczony do nakładania metodą cienkowarstwową okładzin z kamionki, fajansu, płytek klinkierowych i mozaiki o niskiej nasiąkliwości ≤ 0,5%.
CARO-FK-FLEX nadaje się do układania na wszystkich podłożach według DIN 18157, część 1. Poza tym nadaje się on do klejenia płyt budowlanych lekkich, np. z wytłaczanego polistyrenu laminowanego tkaniną i do układania glazury na mineralnych oraz wiązanych środkami dyspersyjnymi systemach uszczelnień zespolonych. Stosowany w zakresie klasy ekspozycji A i A0.

Produkty (0)