System do zabezpieczenia prac żelbetowych MARCELINO

Dane techniczne:

Rodzaj zabezpieczenia : system asekuracyjny
Typ : masztowy
Elementy systemu : słupek stalowy 2 m, pozioma taśma kotwicząca, urządzenie samohamowne, kasetki plastikowe (element tracony), karabinek 25 KN, szelki bezpieczeństwa, amortyzator bezpieczeństwa z 2 linkami
Maksymalna liczba użytkowników : 2
Sposób montażu słupków wspierających : poprzez włożenie słupka do elementu straconego
Mocowanie : kasetki plastikowe umieszczone w betonie po jego wylaniu
Materiał gniazda rurowego : plastik
Wysokość słupka [mm] : 200
Przekrój słupka [mm] : 60x40
Materiał słupków wspierających : stal
Maks. odległość między pośrednimi punktami mocującymi [m] : 12,0
Długość linki [m] : 12,0
Materiał linki : taśma bezpieczeństwa o wysokiej wytrzymałości
Cechy szczególne : mała masa systemu
Normy, certyfikaty, aprobaty : PN-EN 795
Opis: 
System MARCELINO to znany od kilku lat w Polsce system asekuracyjny przeznaczony do zabezpieczenia prac żelbetowych. Stanowi on tanią alternatywę dla innych systemów anty upadkowych przeznaczonych do zabezpieczenia tego typu prac. Dzięki lekkości systemu może być on bardzo szybko przeniesiony do następnego obszaru pracy co wpływa na znakomite przyspieszenie prac szalunkowych.
Najważniejsze charakterystyki systemu AEM-04:
●  przeznaczony dla 1 użytkownika jednocześnie na każdą taśmę kotwiczącą; natomiast system pozwala na pracę dwóch użytkowników jednocześnie na jednej taśmie kotwiczącej w środkowych odcinkach w razie podłączenia odcinków
●  dozwolona odległość pomiędzy słupkami AEM-04 jest od 3 m do 12 m
●  do stalowych słupków AEM-04 można zakotwić również taśmę kotwiczącą do boku urządzenia (prostopadle), tak aby stworzyć w ten sposób prostokątne lub kwadratowe strefy bezpieczeństwa; to powoduje, iż do jednego słupka stalowego AEM-04 można zakotwić np. 4 taśmy kotwiczące pochodzące ze wszystkich stron
●  mała masa systemu, pozwala aby wszystkie czynności montażowe można wykonać ręcznie bez konieczności użycia dźwigu; po zakończeniu pracy na jednej kondygnacji można ręcznie przenosić system do wyższej kondygnacji.
Zaletą systemu do zabezpieczenia prac żelbetowych MARCELINO jest nie tylko różnica cenowa w porównaniu z innymi systemami, ale przede wszystkim:
●  mała masa systemu, pozwala aby wszystkie czynności montażowe można wykonać ręcznie bez konieczności użycia dźwigu; po zakończeniu pracy na jednej kondygnacji można bardzo szybko przenosić system do następnego obszaru pracy co znakomicie przyspiesza prace szalunkowe
●  pozwala on na pracę do dwóch użytkowników jednocześnie w środkowych odcinkach na taśmie kotwiczącej (LBHT-2) co wpływa na lepszą wydajność przy pracach szalunkowych; jeden słupek AEM-04 może zakotwić aż do 4 taśm kotwiczących z każdej strony słupka tak aby stworzyć w ten sposób prostokątne lub kwadratowe strefy bezpieczeństwa
●  dzięki szerokiemu wachlarzowi elementów zakotwienia, system może być zamocowany w różny sposób w zależności od potrzeb na budowie; nawet na strukturach stalowych dzięki specjalnie zaprojektowanym blaszkom PM-01 zmontowanym zaciskowo do wytrzymałych struktur
●  kompleksowo certyfikowany zgodnie z normą PN-EN 795.