Podkład podłogowy ATLAS POSTAR 60

Rodzaj masy : cementowa
Skład : mieszanka cementu portlandzkiego, wypełniaczy kwarcowych oraz dodatków modyfikujących
Zastosowanie : nowe podkłady i uzupełnianie istniejących, jako warstwa ostateczna, w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, do wykonywania posadzek z ogrzewaniem podłogowym, spadków i naprawi powierzchni betonowych, schodów, płyt, wylewek, pochylni
Sposób nakładania : ręczny
Minimalna grubość warstwy [mm] : 10
Maksymalna grubość warstwy [mm] : 100
Zużycie [kg/m²] : 20
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] : 30
Wytrzymałość na zginanie [N/mm²] : 5
Odporność na ścieranie : klasa A12
Proporcje mieszania [dm³/kg] : 0,07-0,09
Czas zużycia [min] : 45
Czas utwardzania [h] : 6 (ruch pieszy)
Czas pełnego wiązania i schnięcia : po 24
Temperatura stosowania [°C] : od +5 do +30
Reakcja na ogień : klasa A1
Opakowanie : 25 kg (worek)
Przechowywanie : 12 miesięcy
Cechy szczególne : układanie płytek po 24 godzinach, odporna na ścieranie
Normy, certyfikaty, aprobaty : deklaracja właściwości użytkowych nr 232/1/CPREN 13813:2002 (PN-EN 13813:2003)
Opis:  Podkład podłogowy ATLAS POSTAR 60 stosowany do wykonywania nowych podkładów i uzupełniania istniejących. Może stanowić warstwę ostateczną. Zalecany do użycia w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Rekomendowany do wykonywania posadzek z ogrzewaniem podłogowym. Pozwala na uzyskanie spadków i naprawę powierzchni betonowych, schodów, płyt, wylewek, pochylni wjazdowych. Średnie zużycie wynosi ok. 20 kg/m2 na 10 mm grubości.

Produkty (0)