Szybkosprawna zaprawa wyrównująca ZW 330

Rodzaj masy : cementowa
Skład : mieszanka najwyższej jakości spoiwa cementowego, wypełniaczy kwarcowych i dodatków uszlachetniających
Zastosowanie : naprawianie podłoży budowlanych wewnątrz i na zewnątrz – pozwala na wypełnianie ubytków, zagłębień i niwelowanie nierówności podłoża, wykonywanie podkładów podłogowych zespolonych z podłożem
Sposób nakładania : ręczny
Minimalna grubość warstwy [mm] : 3
Maksymalna grubość warstwy [mm] : 30
Zużycie [kg/m²] : 15
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] : 20
Wytrzymałość na zginanie [N/mm²] : 4
Odporność na ścieranie : ≤ 30 cm³/50 cm² metodą tarczy Böhmego
Proporcje mieszania [dm³/kg] : 0,17-0,22
Czas zużycia [min] : 120
Czas pełnego wiązania i schnięcia : od 8 h do 3 dni (zależne od grubości warstwy)
Temperatura stosowania [°C] : od +5 do +25
Reakcja na ogień : klasa A1
Opakowanie : 25 kg (worek)
Przechowywanie : 12 miesięcy
Cechy szczególne : przyklejanie płytek już po 5 godzinach, brak rys skurczowych (wzmocniona włóknami), wysoka wytrzymałość mechaniczna
Normy, certyfikaty, aprobaty : Deklaracja właściwości użytkowych nr 167/2/CPREN 998-1:2016 (PN-EN 998-1:2016), EN 13813:2002 (PN-EN 13813:2003)
Opis:  Szybkosprawna zaprawa wyrównująca ZW 330 przeznaczona do naprawiania podłoży budowlanych wewnątrz i na zewnątrz, przeznaczonych pod płytki, gładzie, tynki, podkłady podłogowe. Pozwala na wypełnianie ubytków, zagłębień i niwelowanie innych nierówności podłoża. Służy również do wykonywania podkładów podłogowych zespolonych z podłożem. Zużycie zaprawy wynosi ok. 15 kg/m2 na 10 mm grubości.

Produkty (0)