• patron serwisu

Czerpnia Urbino TRDn

Rodzaj : ciśnieniowe
Zastosowanie : stolarka drewniana, PVC, ślusarka aluminiowa
Materiał : aluminium, ABS/ASA
Przepływ nominalny (nawiewnik otwarty, Δp = 10 Pa) [m³/h] : 21,7
Przepływ nominalny (nawiewnik zamknięty, Δp = 10 Pa) [m³/h] : 5,8
Przepływ nominalny (nawiewnik otwarty, Δp = 20 Pa) [m³/h] : 32,6
Przepływ nominalny (nawiewnik zamknięty, Δp = 20 Pa) [m³/h] : 7,7
Izolacyjność akustyczna (nawiewnik otwarty) [dB] : 40
Izolacyjność akustyczna (nawiewnik zamknięty) [dB] : 48
Sterowanie : automatyczne różnicą ciśnień
Odporność na przenikanie wody opadowej [Pa] : 450
Odporność na roszenie : RH = 41% przy Tzew. / Twew. = -20ºC/+20ºC
Kolory : paleta RAL
Opis: 

Antysmogową i antyalergiczną czerpnię Urbino połączono z niezawodnym regulatorem Ventair TRDn, tworząc kompletny nawiewnik Urbino TRDn. Wyprofilowany tłumik akustyczny w połączeniu z regulatorem TRDn działa jak niewidoczna bariera dla uciążliwych hałasów z zewnątrz. Rekordowe tłumienie do 48 dB zapewnia ciszę i spokój.
Filtruje 100% powietrza. Nowoczesna czerpnia skutecznie ogranicza przepływ do 99% cząstek pyłu zawieszonego PM10 i aż do 80% cząstek pyłu zawieszonego PM2.5, dodatkowo chroniąc przed przedostawaniem się innych szkodliwych pyłów, alergenów i roztoczy. Intuicyjny mechanizm zatrzasku kasety pozwala na szybką wymianę zużytego filtra.

Produkty (0)