• patron serwisu

Nawiewnik okienny Ventair Higroster Akustik

Rodzaj : ciśnieniowe, higrosterowane
Zastosowanie : stolarka drewniana, PVC
Materiał : aluminium, ABS/ASA
Przepływ nominalny (nawiewnik otwarty, Δp = 10 Pa) [m³/h] : 28,4
Przepływ nominalny (nawiewnik zamknięty, Δp = 10 Pa) [m³/h] : 7,1
Przepływ nominalny (nawiewnik otwarty, Δp = 20 Pa) [m³/h] : 41,4
Przepływ nominalny (nawiewnik zamknięty, Δp = 20 Pa) [m³/h] : 10,1
Izolacyjność akustyczna (nawiewnik otwarty) [dB] : 43
Izolacyjność akustyczna (nawiewnik zamknięty) [dB] : 44
Sterowanie : dwuparametrowe automatyczne higrometrem i różnicą ciśnień, manualne
Odporność na przenikanie wody opadowej [Pa] : 450
Odporność na roszenie : RH = 39% przy Tzew. /Twew. = -20ºC/+20ºC
Kolory : paleta RAL
Opis: 

Ventair Higroster Akustik - nową akustyczną czerpnię Akustik wykonano z wysokiej jakości materiałów z przewagą aluminium. Dzięki dwustopniowemu tłumikowi akustycznemu Ventair Higroster Akustik tłumi dźwięki nawet do 44 dB przy jednoczesnym przepływie powietrza 28,4 m3/h.
W połączeniu z regulatorem higrosterowanym Higroster, Ventair Akustik tworzy nawiewnik dwusystemowy – urządzenie sterowane automatycznie zarówno wilgot-nością powietrza, jak i różnicą ciśnień. Nawiewnikiem Ventair Higroster Akustik możesz sterować również manualnie.

Produkty (0)