• patron serwisu

H+H Silikat NW24, 20-1800

Materiał : wapienno-piaskowe
Zastosowanie : ścienne
Długość [mm] : 250
Szerokość [mm] : 240
Wysokość [mm] : 98
Odchyłki wymiarów [mm] : T2
Ilość kanałów [szt.] : 1
Średnica kanałów [mm] : 66
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] : 20,0
Średni moduł sprężystości muru [N/mm²] : 7660
Wytrzymałość muru na ściskanie [N/mm²] : 4,50
Masa elementu [kg] : 10,3
Klasa gęstości : 1,8 (brutto w stanie suchym)
Gęstość [kg/m³] : 1610-1800
Współczynnik przenikania ciepła [W/m²K] : 3,38
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] : 0,81
Ekwiwalentny współ. przewodzenia ciepła λ10,dry [W/mK] : 0,81
Opór cieplny R [m²K/W] : 0,30
Współczynnik dyfuzji pary wodnej : 5/25
Nasiąkliwość [%] : do 15
Maksymalny współczynnik absorpcji wody  [g/(m²s)] : 5
Mrozoodporność : F2 (50 cykli)
Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f1 : 0,16
Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f2 [Bq/kg] : 20
Klasa reakcji na ogień : A1
Klasa odporności ogniowej : REI 240
Kolory : biały
Zużycie (gr. ściany równa szer. elementu) [szt./m²] : 40,82
Zużycie [szt./mb] : 4,0
Liczba elementów na palecie [szt.] : 128
Łączenie elementów : pióro-wpust
Składowanie : na płaskim, równym utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych
Gwarancja : zgodnie z deklaracją właściwości użytkowych
Normy, certyfikaty, aprobaty : PN-EN 771-2
Opis:  H+H Silikat NW24 20-1800 jest elementem ściennym uzupełniającym.

Produkty (0)