Dane techniczne:

Materiał : wapienno-piaskowe
Zastosowanie : ścienne
Długość [mm] : 250
Szerokość [mm] : 80
Wysokość [mm] : 220
Odchyłki wymiarów [mm] : T2
Ilość kanałów [szt.] : 3
Średnica kanałów [mm] : 46
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] : 15,0
Średni moduł sprężystości muru [N/mm²] : 6000
Wytrzymałość muru na ściskanie [N/mm²] : 3,53
Masa elementu [kg] : 6,1
Klasa gęstości : 1,4 (brutto w stanie suchym)
Gęstość [kg/m³] : 1210-1400
Współczynnik przenikania ciepła [W/m²K] : 5,75
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] : 0,46
Ekwiwalentny współ. przewodzenia ciepła λ10,dry [W/mK] : 0,46
Opór cieplny R [m²K/W] : 0,17
Współczynnik dyfuzji pary wodnej : 5/10
Izolacyjność akustyczna Rw  [dB] : 44
Izolacyjność akustyczna RA1R ściana wew. [dB] : 41
Izolacyjność akustyczna RA2R ściana zew. [dB] : 38
Nasiąkliwość [%] : do 15
Maksymalny współczynnik absorpcji wody  [g/(m²s)] : 5
Mrozoodporność : F2 (50 cykli)
Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f1 : 0,16
Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f2 [Bq/kg] : 20
Klasa reakcji na ogień : A1
Klasa odporności ogniowej : EI 60
Kolory : biały
Zużycie zaprawy : 1,5 kg/m²
Zużycie (gr. ściany równa szer. elementu) [szt./m²] : 18,18
Zużycie [szt./mb] : 4,0
Liczba elementów na palecie [szt.] : 196
Łączenie elementów : pióro-wpust
Składowanie : na płaskim, równym utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych
Gwarancja : zgodnie z deklaracją właściwości użytkowych
Normy, certyfikaty, aprobaty : PN-EN 771-2