Dane techniczne:

Materiał : wapienno-piaskowe
Zastosowanie : ścienne
Długość [mm] : 250
Szerokość [mm] : 120
Wysokość [mm] : 220
Odchyłki wymiarów [mm] : T2
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] : 20,0
Średni moduł sprężystości muru [N/mm²] : 7660
Wytrzymałość muru na ściskanie [N/mm²] : 4,50
Masa elementu [kg] : 11,5
Klasa gęstości : 1,8 (brutto w stanie suchym)
Gęstość [kg/m³] : 1610-1800
Współczynnik przenikania ciepła [W/m²K] : 6,75
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] : 0,81
Ekwiwalentny współ. przewodzenia ciepła λ10,dry [W/mK] : 0,81
Opór cieplny R [m²K/W] : 0,15
Współczynnik dyfuzji pary wodnej : 5/25
Izolacyjność akustyczna Rw  [dB] : 50
Izolacyjność akustyczna RA1R ściana wew. [dB] : 47
Izolacyjność akustyczna RA2R ściana zew. [dB] : 43
Nasiąkliwość [%] : do 15
Maksymalny współczynnik absorpcji wody  [g/(m²s)] : 5
Mrozoodporność : F2 (50 cykli)
Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f1 : 0,16
Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f2 [Bq/kg] : 20
Klasa reakcji na ogień : A1
Klasa odporności ogniowej : EI 120
Kolory : biały
Zużycie zaprawy : 2,7 kg/m²
Zużycie (gr. ściany równa szer. elementu) [szt./m²] : 18,18
Zużycie [szt./mb] : 4,0
Liczba elementów na palecie [szt.] : 128
Łączenie elementów : wypełnienie spoin pionowych
Składowanie : na płaskim, równym utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych
Gwarancja : zgodnie z deklaracją właściwości użytkowych
Normy, certyfikaty, aprobaty : PN-EN 771-2