H+H Gold+ Belka nadprożowa zbrojona szer. 175 mm

Dane techniczne:

Materiał : beton komórkowy
Kształt : belka
Długość [mm] : 1500
Szerokość [mm] : 175
Wysokość [mm] : 125
Odchyłki wymiarów [mm] : Kat. T3 (wg PN-EN 12602:2008)
Masa elementu [kg] : 17,6
Wytrzymałość na ściskanie  [N/mm²] : 4,4
Klasa gęstości : 600 (brutto w stanie suchym)
Nasiąkliwość [%] : do 40%
Współczynnik przenikania ciepła [W/m²K] : 0,82
Współczynnik przewodzenia ciepła  [W/mK] : 0,143
Ekwiwalentny współ. przewodzenia ciepła λ10,dry [W/mK] : 0,143
Opór cieplny R [m²K/W] : 1,22
Współczynnik dyfuzji pary wodnej : 5/10
Mrozoodporność : mrozoodporny wg PN-EN 15304
Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f1 : 0,16
Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f2 [Bq/kg] : 20
Kolor : biały
Reakcja na ogień : klasa A1
Klasa odporności ogniowej : R 60-R 90
Zużycie [szt./mb] : 0,5
Składowanie : na płaskim, równym utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych
Gwarancja : zgodnie z deklaracją właściwości użytkowych
Normy, certyfikaty, aprobaty : PN-EN 845-2
Opis:  H+H Gold+ Belka nadprożowa zbrojona szer. 175 mm produkowana o długościach od 1500 do 3000 mm.