• patron serwisu

H+H Gold+ Bloczek 2,0-350 PWU TERMO szer. 480 mm

Materiał : beton komórkowy
Zastosowanie : ścienne
Długość [mm] : 500
Szerokość [mm] : 480
Wysokość [mm] : 250
Odchyłki wymiarów [mm] : TLMB
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] : 2,0
Średni moduł sprężystości muru [N/mm²] : 650
Wytrzymałość muru na ściskanie [N/mm²] : 0,64
Masa elementu [kg] : 21,0
Klasa gęstości : 350 (brutto w stanie suchym)
Gęstość [kg/m³] : 325 ±25
Współczynnik przenikania ciepła [W/m²K] : 0,20
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] : 0,095
Ekwiwalentny współ. przewodzenia ciepła λ10,dry [W/mK] : 0,095
Opór cieplny R [m²K/W] : 5,05
Współczynnik dyfuzji pary wodnej : 5/10
Izolacyjność akustyczna RA2R ściana zew. [dB] : 44
Nasiąkliwość [%] : do 40
Maksymalny współczynnik absorpcji wody  [g/(m²s)] : 4
Mrozoodporność : mrozoodporny wg PN-EN 15304
Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f1 : 0,16
Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f2 [Bq/kg] : 20
Klasa reakcji na ogień : A1
Klasa odporności ogniowej : REI 240
Kolory : biały
Zużycie zaprawy : 4,8 kg/m²
Zużycie (gr. ściany równa szer. elementu) [szt./m²] : 8,0
Zużycie [szt./mb] : 2,0
Liczba elementów na palecie [szt.] : 18
Łączenie elementów : pióro-wpust
Składowanie : na płaskim, równym utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych
Gwarancja : zgodnie z deklaracją właściwości użytkowych
Normy, certyfikaty, aprobaty : PN-EN 771-4

Produkty (0)