• patron serwisu

H+H Gold+ Panel TEMPO 5,0-600, szer. 100 mm

Materiał : beton komórkowy
Zastosowanie : ścienne
Długość [mm] : 600
Szerokość [mm] : 100
Wysokość [mm] : 500
Odchyłki wymiarów [mm] : TLMB
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] : 5,0
Średni moduł sprężystości muru [N/mm²] : 1770
Wytrzymałość muru na ściskanie [N/mm²] : 1,73
Masa elementu [kg] : 18,0
Klasa gęstości : 600 (brutto w stanie suchym)
Gęstość [kg/m³] : 575 ±25
Współczynnik przenikania ciepła [W/m²K] : 1,55
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] : 0,155
Ekwiwalentny współ. przewodzenia ciepła λ10,dry [W/mK] : 0,155
Opór cieplny R [m²K/W] : 0,65
Współczynnik dyfuzji pary wodnej : 5/10
Izolacyjność akustyczna RA1R ściana wew. [dB] : 36
Nasiąkliwość [%] : do 40
Maksymalny współczynnik absorpcji wody  [g/(m²s)] : 4
Mrozoodporność : mrozoodporny wg PN-EN 15304
Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f1 : 0,16
Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f2 [Bq/kg] : 20
Klasa reakcji na ogień : A1
Klasa odporności ogniowej : EI 120
Kolory : biały
Zużycie zaprawy : 0,5 kg/m²
Zużycie (gr. ściany równa szer. elementu) [szt./m²] : 3,3
Zużycie [szt./mb] : 1,7
Liczba elementów na palecie [szt.] : 60
Łączenie elementów : pióro-wpust
Składowanie : na płaskim, równym utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych
Gwarancja : zgodnie z deklaracją właściwości użytkowych
Normy, certyfikaty, aprobaty : PN-EN 771-4

Produkty (0)