• patron serwisu

Soldis PROJEKTANT Ściany i tarcze - Wymiarowanie

Opis: 
Ocena konstrukcji zgodnie z wybranymi warunkami projektowymi. Moduł umożliwia projektowanie zgodnie z normami dla konstrukcji żelbetowych: PN-EN 1992 lub PN-B-03264:2002. Wydajny system analizy konstrukcji pozwala na wprowadzanie zmian w zbrojeniu lub parametrach projektowych bez konieczność czasochłonnego przeliczania całej konstrukcji.

Moduł w szczególności umożliwia:
●  w zakresie analizy:
- współpracę z modułem do statyki (import/eksport danych, wyników)
- określenie wymaganego zbrojenia oraz rozwarcia rys z uwzględnieniem kierunków lokalnych dla paneli
- uwzględnienie zbrojenia podstawowego oraz dodatkowych siatek zbrojeniowych przy obliczaniu rys w panelach
- uwzględnienie kombinatoryki przypadków obciążenia
- obliczenia dla wielu pozycji obliczeniowych jednocześnie
- przeliczenie wyników dla nowej konfiguracji zbrojenia lub parametrów projektowych (przeliczane są tylko pola, które uległy zmianie)
- i wiele więcej
●  w zakresie definicji zbrojenia oraz parametrów wymiarowania:
- przypisanie zbrojenia podstawowego do paneli oraz dodatkowego ograniczonego wielobokiem
- niezależne ustawienia parametrów projektowych dla poszczególnych paneli
- niezależne ukierunkowanie zbrojenia w ramach panelu oraz zbrojenia dodatkowego poprzez przypisanie układu lokalnego
- tworzenie bazowych siatek zbrojeniowych, które następnie przypisywane są do paneli/elementów
- definicję zbrojenia poprzez pole przekroju lub średnicę/liczbę/rozstaw prętów (możliwość blokady wybranego parametru)
- wizualizację siatek zbrojeniowych w trakcie definicji
- zróżnicowanie zbrojenia przedniego (góra) i tylnego (dół)
- swobodne kształtowanie dodatkowego zbrojenia paneli
- i wiele więcej
●  w zakresie wizualizacji wyników:
- graficzną prezentację wszystkich wyników
- odczytanie wartości we wskazanych punktach konstrukcji
- odczytanie wartości w dowolnie zdefiniowanym przekroju układu
- zmianę i automatyczne przeliczenie układu dla ustawień grup obciążenia, relacji przypadków obciążenia oraz przekrojów konstrukcji
- prezentację map z uwzględnieniem lokalnych kierunków przypisanych do paneli
- ukrycie/pokazanie poszczególnych warstw reprezentacji graficznej modelu i wyników
- prezentację ekstremalnych powierzchni dla obwiedni
- prezentację zbrojenia brakującego względem wymaganego obliczeniami
- prezentację zbrojenia minimalnego
- prezentację zbrojenia w postaci pola przekroju lub liczby prętów na metr bieżący
- prezentację zarysowania dla zbrojenia zdefiniowanego przez użytkownika lub wymaganego obliczeniowo
- wydajną aktualizację wyników przy zmianie wybranych parametrów normowych lub zbrojenia
- generowanie edytowalnego raportu z wynikami do raportu (RTF)
- menadżer kontekstu dla raportu – swobodne komponowanie treści
- i wiele więcej.

Produkty (0)