• patron serwisu

Soldis PROJEKTANT Rama - Długości wyboczeniowe

Opis: 
Kalkulator długości wyboczeniowej elementów ściskanych. Niezbędnik każdego projektanta stanowiący rozszerzenie funkcjonalności modułu do analizy stateczności. Moduł na podstawie siły krytycznej oraz postaci wyboczenia wyznacza długość wyboczeniową oraz współczynniki długości wyboczeniowej dla wskazanych prętów lub ciągu prętów. Parametry wyboczeniowe można określić dla dowolnej geometrii, warunków podparcia oraz obciążenia układu, jak również dowolnej postaci wyboczenia. Moduł jest niezwykle przydatny w konstrukcjach zagrożonych utratą stateczności.

Moduł w szczególności umożliwia:
●  określenie siły krytycznej
●  określenie długości wyboczeniowej
●  określenie współczynnika długości wyboczeniowej
●  analizę dla pojedynczych (wyizolowanych) elementów oraz ciągu prętów
●  analizę dla dowolnych warunków podarcia i obciążenia
●  analizę dla elementów o zmiennym przekroju.

Produkty (0)