• patron serwisu

Pustak Leca® BLOK 36,5

Materiał : keramzytobetonowe
Zastosowanie : ścienne
Długość [mm] : 250
Szerokość [mm] : 365
Wysokość [mm] : 238
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] : 2,0
Masa elementu [kg] : 13,5–14,5
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] : 0,115
Izolacyjność akustyczna Rw  [dB] : 47 (-1; -3) – dla ściany obustronnie otynkowanej
Klasa reakcji na ogień : A1
Klasa odporności ogniowej : REI 240
Zużycie (gr. ściany równa szer. elementu) [szt./m²] : 16,0
Liczba elementów na palecie [szt.] : 50 (masa palety ok. 730 kg)
Łączenie elementów : zaprawa ciepłochronna na bazie keramzytu
Normy, certyfikaty, aprobaty : PN-EN 771-3:2011
Opis: 
Pustak Leca® BLOK 36,5 (dawna nazwa Pustak Termo Optiroc 36,5) wykonany z mieszanki Leca® KERAMZYTU frakcji 0-10 mm, piasku i cementu, przeznaczony jest do wznoszenia ścian w systemie budowania Leca® BLOK.

Pustak Leca® BLOK 36,5 można stosować jako element konstrukcyjny w budownictwie do 3 kondygnacji, a w szczególności w:
●  budynkach jednorodzinnych
●  budynkach użyteczności publicznej
●  innych obiektach m.in. garażach, budynkach inwentarskich.
Używany do wykonywania:
●  ścian zewnętrznych nośnych oraz osłonowych (do 3 kondygnacji)
●  ścian jedno- i dwuwarstwowych
●  ścian wewnętrznych konstrukcyjnych i działowych.

Przy wykonywaniu ścian jednowarstwowych o U = 0,38 W/m K pustaki Leca® BLOK 36,5 należy murować na zaprawę ciepłochronną stosując pełną spoinę poziomą. Najlepiej zastosować zaprawę na bazie keramzytu, która ma gęstość zbliżoną do gęstości keramzytobetonu w pustaku wg receptury podanej na stronie www.lecablok.pl. Dopuszcza się możliwość stosowania również innych zapraw ciepłochronnych. Wymagana minimalna grubość spoiny to 10 mm.

W przypadku wznoszenia ścian innych niż jednowarstwowe ściany zewnętrzne możliwe jest stosowanie zapraw cementowo-wapiennych. Pustaki mają ukształtowane pióro i wpust co pozwala na murowanie ścian bez spoiny pionowej. Wieloletnie doświadczenie w budownictwie wskazuje na celowość zastosowania zbrojenia z siatki prętów Ø2,5 do Ø4 mm w spoinach poziomych szczególnie pod otworami okiennymi przy budowie domów niepodpiwniczonych. Zbrojenie to przeciwdziała pojawianiu się zarysowań murów powstających najczęściej na skutek nierównomiernego osiadania ław fundamentowych. Zbrojenia tego nie uwzględnia się przy określaniu nośności konstrukcyjnej muru. Najczęściej stanowi ono zabezpieczenie przed błędami wykonawczymi powstałymi na etapie wykonawstwa fundamentów budynku. Zbrojenie w spoinach można zastąpić wieńcem w kształtce U jako ostatniej warstwy ściany fundamentowej.

Możliwe jest także pozostawienie wewnętrznych ścian bez tynku, wówczas należy ściany te pomalować farbami zmywalnymi a porowata struktura pustaka staje się elementem plastycznego wykończenia wnętrza. W przypadku ściany jednowarstwowej bez tynku pogarszają się parametry izolacyjności akustycznej i termicznej.

Przy przecinaniu elementów keramzytobetonowych może powstawać niewielkie zapylenie. Zalecane jest stosowanie środków ochronnych na oczy i drogi oddechowe.

Produkty (0)