Dane techniczne:

Opis: 
W projektowaniu BIM (Building Information Modelling), w którym tworzymy nie tylko rysunki zrzutów, ale budujemy cyfrowy model budynku, jednym z najczęściej wykorzystywanych formatów jest format IFC. Pliki w tym formacie są eksportowane i importowane między innymi w takich programach jak: Revit, ArchiCAD, Tekla Structures, Allplan itd. Projekty tworzone w systemie BIM to nie tylko trójwymiarowe budynki z zadanymi teksturami, ale obiekty przenoszące informacje o swoich właściwościach np. materiałach ze wszystkimi współczynnikami, wielkościami i dodatkowymi danymi, które można do elementów przypisać. Moduł ArCADia-IFC RVT umożliwia import projektu z programu Revit w natywnym formacje tej aplikacji, czyli w pliku RVT. Stworzoną rodzinę w formacie RFA, można także zaimportować jako model.

System ArCADia w module ArCADia-IFC RVT wczytuje pliki IFC bez żadnej konwersji. Pozwala to na precyzyjniejsze wczytywanie modelu wraz ze wszystkimi właściwościami obiektów w nim zawartych. Elementy nie są przekształcane w obiekty systemu, co pozwala na wczytanie wszystkich plików IFC niezależnie od struktury modelu. Dlatego nie musi on już być analogiczny do struktury budynku istniejącego w systemie ArCADia. Do projektu można zaczytać dowolną ilość plików IFC, które mogą współistnieć z modelami systemu ArCADia. Wszystkie modele są niezależne i umożliwiają sprawdzanie kolizji oraz wykrycie np. przecięć miedzy elementami konstrukcji i instalacji.

Możliwości modułu ArCADia-IFC RVT:
●  Import plików RVT i RFA z programu Revit.
●  Import plików IFC wprowadzanych jako niezależny model do dowolnego projektu. Moduł pozwala na importowanie plików do dowolnego projektu (nowego lub z istniejącą strukturą modelu systemu ArCADia) oraz na zaczytanie kilku modeli IFC do jednego projektu.
●  Zarządzanie modelami IFC / RVT: dodawanie i usuwanie importowanych plików.
●  Możliwość modyfikacji położenia modelu w przestrzeni projektu (przesuwanie w układzie X,Y oraz zmiana wysokości położenia).
●  Szybki dostęp w oknie właściwości do wszystkich parametrów obiektów IFC zapisanych w źródłowym programie.
●  Współistnienie modeli: IFC / RVT i tych z systemu ArCADia w jednym projekcie. Możliwość sprawdzania, już na etapie projektowania, kolizji pomiędzy wszystkimi lub wskazanymi obiektami w projekcie.
●  Zapis projektu poprzez Paczkę projektu wraz ze wszystkimi modelami IFC / RVT wprowadzonymi do projektu.