• patron serwisu

Program ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE

Opis: 
Program ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE to moduł branżowy systemu ArCADia, oparty na technologii BIM (Building Information Modeling), który pozwala na stworzenie projektu instalacji zabezpieczającej budynek przed wyładowaniami atmosferycznymi. Projekt może obejmować zarówno zabezpieczenie budynku jednorodzinnego, jak i stworzenie pełnej instalacji odgromowej w budynkach wielorodzinnych czy użyteczności publicznej.
 
Możliwości modułu ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE:
■  Instalacje na budynku
Program umożliwia wykonanie rysunku instalacji odgromowej opcjami zwodu poziomego, dzięki którym obrysowywany jest dach (każda jego połać) wzdłuż kalenic, naroży, koszy, okapów i innych krawędzi. Po zamknięciu obwodu instalację łączymy ze złączem kontrolnym przewodem odprowadzającym, który samodzielnie znajduje najkrótszą drogę do złącza. Idąc po płaszczyźnie połaci, okapie, a następnie ścianie budynku, dochodzi on do skrzynki lub samego złącza kontrolnego. Przy większych budynkach na dachu można również wprowadzić maszt piorunochronu.
■  Instalacje w terenie
Program od złącza kontrolnego do uziomu otokowego, kratowego lub prętowego automatycznie prowadzi przewód uziemiający.
■  Obliczenia i kontrola poprawności projektu
Przed wykonaniem obliczeń, wprowadzeniem zestawień i wykonaniem raportu należy sprawdzić poprawność połączeń elementów. Program posiada funkcjonalność, która pozwala na automatyczne sprawdzenie poprawności projektu. Jeśli jakieś elementy nie są połączone, będą one oznakowane. Jeśli projekt jest poprawny można dokonać obliczeń uziomów. Program wykonuje je automatycznie na podstawie rysunku i zadanej w opcjach rezystancji gruntu.
■  Raporty i zestawienia
Jeśli instalacja jest wykonana poprawnie, generowany jest osobny raport z wynikami rezystancji, a zestawienia elementów i materiałów wprowadzane są na rzut.

Produkty (0)