• patron serwisu

Leca® KERAMZYT 0-5 RC

Rodzaj : ceramiczne
Zastosowanie : lekkie betony konstrukcyjne, lekkie betony izolacyjne, elementy keramzytobetonowe
Frakcje [mm] : 0–5
Rodzaj ziaren : okrągłe, kruszone
Gęstość nasypowa [kg/m³] : 425–575 (w stanie luźnym, średnio ok. 500)
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] : 0,120
Reakcja na ogień : klasa A1
Opakowanie : kruszywo dostarczane luzem samochodami samowyładowczymi (najczęściej ok. 45 m³ na samochód)
Przechowywanie : kruszywo może być składowane w silosach i na składowiskach otwartych; składowiska powinny znajdować się na płaskim utwardzonym terenie (wybetonowane podłoże), ograniczone zabezpieczeniami uniemożliwiającymi przemieszczanie kruszywa przez wody opadowe
Normy, certyfikaty, atesty : EN 13055-1, Atest PZH nr HK/B/0390/01/2017
Opis: 
Drobnoziarniste, lekkie kruszywo ceramiczne Leca® KERAMZYT 0-5 RC produkowane z naturalnego surowca. 

Procedury dot. lekkich betonów
Należy je wykonywać wg indywidualnych receptur dostosowanych do wymagań, jakie stawia się wyrobom i możliwościom sprzętowo-produkcyjnym zakładu. Wykonując jakąkolwiek mieszankę należy każdorazowo uwzględniać wilgotność kruszywa. W przypadku gdy jest ono suche, na kilka minut przed dodaniem cementu należy je zamoczyć zalewając częścią wody zarobowej w betonomieszarce.

Przy większości zastosowań układany keramzyt ulega zagęszczeniu 0-10%. Dlatego przy zakupie wskazane jest uwzględnienie kilku procentowego zapasu kruszywa.

Przy wysypywaniu keramzytu do mieszalników może nastąpić niewielkie zapylenie. Wskazane jest stosowanie podstawowych środków ochrony osobistej. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Produkty (0)