Dane techniczne:

Materiał : betonowe
Zastosowanie : fundamentowe
Długość [mm] : 490
Szerokość [mm] : 240
Wysokość [mm] : 240
Odchyłki wymiarów [mm] : +3-5/+3-5/+3-5
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] : 25,0
Masa elementu [kg] : 46
Gęstość [kg/m³] : 1600
Ekwiwalentny współ. przewodzenia ciepła λ10,dry [W/mK] : 0,83
Współczynnik dyfuzji pary wodnej : 5/15
Maksymalny współczynnik absorpcji wody  [g/(m²s)] : 5,5
Klasa reakcji na ogień : Euroklasa A1
Powierzchnia lica : 1176 cm²
Zużycie (gr. ściany równa szer. elementu) [szt./m²] : 8,5
Liczba elementów na palecie [szt.] : 30
Normy, certyfikaty, aprobaty : EN 771-3:2011+A1:2015, Certyfikat ZKP nr 1020-CPR-030037272, EN ISO 9001: 2015 no. CQS 2124/2019, IQNet ISO 9001: 2015 no. CZ-2124/2019