Dane techniczne:

Opis: 
Program FORGEO PalePN służy do obliczania nośności pali fundamentowych zgodnie z polską normą palową i komentarzem do normy. Obliczenia przeprowadzane są w oparciu o podstawowe rozpoznanie geotechniczne obejmujące rodzaj gruntu oraz stopień zagęszczenia/plastyczności.

Opis programu:
●  Program służy do obliczania nośności pali wciskanych i wyciąganych, pojedynczych oraz pracujących w grupie zgodnie z polską normą palową PN-83/B-02482.
●  Program przeprowadza analizę warunków normowych dotyczącą minimalnego zagłębienia pala w warstwie nośnej oraz warunków geotechnicznych pod podstawą pala.
●  Dodatkowo program dokonuje analizy porównawczej fundamentu zastępczego. Nośność grupy pali automatycznie porównywana jest z nośnością fundamentu zastępczego.
●  Wyniki obliczeń prezentowane są interaktywnie w formie graficznej. Przedstawiany jest przyrost nośności pala wraz z głębokością. Podgląd graficzny ułatwia dobór optymalnej długości pala w analizowanych warunkach gruntowych.

Zakres obliczeń:
●  Nośność pali wciskanych i wyciąganych.
●  Nośność pali pojedynczych oraz grupy pali.
●  Nośność fundamentu zastępczego oraz analiza porównawcza nośności grupy pali.
●  Analiza minimalnego zagłębienia pala w warstwie nośnej oraz warunków geotechnicznych pod podstawą pala.

Materiały informacyjne:
●  Film
●  Broszura