• partnerzy serwisu

Masa tynkarska Akrys 3000 Akryl

Rodzaj tynku : żywiczny (akrylowy)
Typ : ogólnego przeznaczenia, cienkowarstwowy
Stosowanie : na zewnątrz
Zużycie/grubość warstwy w mm [kg/m²] : 2,2-2,7 (baranek 1,5 mm); 3,0-3,5 (baranek 2,0 mm)
Faktura : baranek 1,5 mm lub 2,0 mm
Kolory : biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie kolorowania Color PRO w szerokiej palecie kolorów wg Wzornika Fasadowego
Zastosowanie : do wykonywania ochronno-dekoracyjnej wyprawy tynkarskiej w systemie ociepleń, a także do ochronno-dekoracyjnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz budynków
Podłoże : podłoże mineralne takich jak beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny jak i pokrytych dobrze związaną powłoką farb
Sposób nakładania : paca, natrysk
Temperatura stosowania [°C] : od +5 do +25 (przy wilgotności wzgl. pwoietrza ponizej 70%)
Gęstość [g/cm³] : 1,88
Reakcja na ogień : klasa A2-s1-d0
Przyczepność [N/mm²] : >0,3 (do betonu)
Nasiąkliwość powierzchniowa : mała, klasa 3 (W3)
Względny opór dyfuzyjny Sd [m] : średni, klasa 2 (V2)
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] : 0,83
Pełne związanie (w temp. +20°C i wilgotności względnej 55%) [h] : 24
Lepkość [m∙Pa∙s] : 26 000 ±5000
Data ważności : 24 miesiące od daty produkcji
Opis: 

Akrylowa masa tynkarska Akrys 3000 Akryl służy do wykonywania ochronno-dekoracyjnej wyprawy tynkarskiej w systemie ociepleń Akrys 3000 ze styropianem i
Akrys 3000 W z wełną mineralną. Podłoże wymaga zagruntowania preparatem –
Akrys 3000 P. Masa tynkarska AKRYS 3000 Akryl przeznaczona jest także do ręcznego
wykonywania ochronno-dekoracyjnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na
zewnątrz budynków. Stosowana jest zarówno w budynkach nowych jak i już
istniejących, na podłożach mineralnych takich jak beton, tynk cementowy,
cementowo-wapienny jak i pokrytych dobrze związaną powłoką farb.

Główne zalety produktu:
̶  wysoka odporność na warunki atmosferyczne
̶  wzmacniany włóknami
̶  powłoka zabezpieczona przez mikroorganizmami
̶  łatwe nakładanie i wyprowadzanie wzoru
̶  odporny na wnikanie wody opadowej
̶  niepalny i niekapiący.

Produkty (0)