Tynk gipsowo-wapienny maszynowy lekki AG T32

Skład : mieszanina spoiwa gipsowego, wapna, dodatków mineralnych i domieszek
Rodzaj tynku : mineralny
Typ : ogólnego przeznaczenia
Stosowanie : wewnątrz
Zużycie/grubość warstwy w mm [kg/m²] : 0,8
Grubość warstwy [mm] : 8 (minimalna)
Zastosowanie : jednowarstwowe wyprawy tynkarskie na ścianach i sufitach w pomieszczeniach nienarażonych na ciągłe zawilgocenie i kondensację pary wodnej
Podłoże : mury z cegieł i pustaków ceramicznych, silikatowych, bloczków z betonu komórkowego oraz ściany i stropy z betonowych elementów prefabrykowanych oraz stare, nie zwietrzałe tynki cementowo-wapienne
Sposób nakładania : maszynowo opcjonalnie ręcznie (agregat tynkarski, łaty i pace tynkarskie, poziomice, pace gąbkowe, szpachle tynkarskie, pojemnik na zaprawę)
Temperatura stosowania [°C] : od +5 do +25
Gęstość [g/cm³] : 0,8 (nasypowa)
Reakcja na ogień : klasa A1
Przyczepność [N/mm²] : ≥ 0,3
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] : ≥ 2,0
Wytrzymałość na ściskanie (kategoria) :
Wytrzymałość na zginanie [N/mm²] : ≥ 1,0
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] : ≤ 0,29
Czas obróbki  [min] : 200–240
Przechowywanie : w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach, chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania
Opakowanie : 30 kg (worek)
Liczba opakowań na palecie [szt.] : 36
Masa palety [kg] : 1080
Normy, certyfikaty, aprobaty : PN-EN 13279-1:2008, atest higieniczny PZH
Opis:  Do maszynowego wykonywania gipsowo-wapiennych, jednowarstwowych wypraw tynkarskich na ścianach i sufitach w pomieszczeniach nienarażonych na ciągłe zawilgocenie i kondensację pary wodnej. Dzięki możliwości uzyskania wysokiej gładkości stanowi bardzo dobry podkład pod farby bez konieczności nakładania cienkowarstwowych gładzi wykończeniowych.

Produkty (0)