• patron serwisu

Płyta lamelowa z wełny kamiennej PAROC ROL 30, gr. 200 mm

Rodzaj wełny : kamienna
Przeznaczenie : dachy płaskie z blachy trapezowej lub betonu
Postać handlowa : płyta
Grubość [mm] : 200
Klasa tolerancji grubości : T5
Długość [mm] : 2400
Szerokość [mm] : 200
Stabilność wymiarowa [%] : ≤ 1
Reakcja na ogień : klasa A1 (niepalny)
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] : 0,038
Opór cieplny [m²K/W] : 5,2
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ : 1
Nasiąkliwość wodą przy zanurzeniu [kg/m²] : ≤ 1 (przy krótkotrwałym zanurzeniu), ≤ 3 (przy długotrwałym zanurzeniu)
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] : 30
Normy, certyfikaty, aprobaty : PN-EN 13162, PN-EN 1604, PN-EN 1606, PN-EN 1607, PN-EN 1609, PN-EN 13501-1, PN-EN 823, PN-EN 826, PN-EN 29053, PN-EN 12086, PN-EN 12087, PN-EN 12340, PN-EN 29052-1, EN ISO 354
Opis:  Niepalna płyta lamelowa z wełny mineralnej grubości od 200 do 420 mm do stosowania jako warstwa dolna lub środkowa istniejących i nowych konstrukcji dachów płaskich. Izolacja została opracowana tak, aby była lekka i szybka w montażu oraz zapewniała trwałą, twardą i odporną na ogień izolację. Naprężenie ściskające produktu wynosi 30 kPa. Izolacja cieplna opracowywana do dachów płaskich o normalnej eksploatacji.

Produkty (0)