H+H Silikat A25 PLUS, 25-2200

Dane techniczne:

Materiał : wapienno-piaskowe
Zastosowanie : ścienne
Długość [mm] : 180
Szerokość [mm] : 250
Wysokość [mm] : 220
Odchyłki wymiarów [mm] : T2
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] : 25,0
Średni moduł sprężystości muru [N/mm²] : 9260
Wytrzymałość muru na ściskanie [N/mm²] : 5,44
Masa elementu [kg] : 21,5
Klasa gęstości : 2,2
Gęstość [kg/m³] : 2010-2200
Współczynnik przenikania ciepła [W/m²K] : 5,48
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] : 1,37
Ekwiwalentny współ. przewodzenia ciepła λ10,dry [W/mK] : 1,37
Opór cieplny R [m²K/W] : 0,18
Współczynnik dyfuzji pary wodnej : 5/25
Izolacyjność akustyczna Rw  [dB] : 61
Izolacyjność akustyczna RA1R ściana wew. [dB] : 58
Izolacyjność akustyczna RA2R ściana zew. [dB] : 54
Nasiąkliwość [%] : do 15%
Maksymalny współczynnik absorpcji wody  [g/(m²s)] : 5
Mrozoodporność : F2 - 50 cykli
Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f1 : 0,16
Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f2 [Bq/kg] : 20
Klasa reakcji na ogień : klasa A1
Klasa odporności ogniowej : REI 240
Kolory : biały
Powierzchnia lica : 0,04 m²
Zużycie zaprawy : 6,3 kg/m²
Zużycie (gr. ściany równa szer. elementu) [szt./m²] : 24,7
Zużycie [szt./mb] : 5,56
Liczba elementów na palecie [szt.] : 80
Łączenie elementów : wypełnienie spoin pionowych
Składowanie : na płaskim, równym utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych
Gwarancja : zgodnie z deklaracją właściwości użytkowych
Normy, certyfikaty, aprobaty : PN-EN 771-2
Opis: 

Białe materiały ścienne umożliwiające spełnienie wszystkich wymagań podstawowych stawianych konstrukcjom. Stosowane do wznoszenia wszystkich rodzajów ścian w budynku. Cechą szczególną jest wysoka izolacyjność akustyczna.