H+H Gold+ Nadproże TEMPO N, szer. 115 mm

Dane techniczne:

Materiał : beton komórkowy
Kształt : belka
Długość [mm] : 1500
Szerokość [mm] : 115
Wysokość [mm] : 250
Odchyłki wymiarów [mm] : TLMB
Masa elementu [kg] : 23,7
Wytrzymałość na ściskanie  [N/mm²] : 5,0
Klasa gęstości : 550
Gęstość [kg/m³] : 525±25
Nasiąkliwość [%] : do 40%
Współczynnik przenikania ciepła [W/m²K] : 1,22
Współczynnik przewodzenia ciepła  [W/mK] : 0,14
Ekwiwalentny współ. przewodzenia ciepła λ10,dry [W/mK] : 0,14
Opór cieplny R [m²K/W] : 0,82
Współczynnik dyfuzji pary wodnej : 5/10
Maksymalny współczynnik absorpcji wody [g/(m²s)] : 4
Mrozoodporność : mrozoodporny wg PN-EN 15304
Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f1 : 0,16
Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f2 [Bq/kg] : 20
Kolor : biały
Powierzchnia lica : 0,38 m2
Reakcja na ogień : klasa A1
Zużycie [szt./mb] : 0,67
Składowanie : na płaskim, równym utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych
Gwarancja : zgodnie z deklaracją właściwości użytkowych
Normy, certyfikaty, aprobaty : PN-EN 771-4
Opis: 

Białe materiały ścienne umożliwiające spełnienie wszystkich wymagań podstawowych stawianych konstrukcjom. Stosowane do wznoszenia wszystkich rodzajów ścian w budynku. Cechą szczególną jest wysoka izolacyjność termiczna.