H+H Gold+ Belka nadprożowa zbrojna, szer. 115 mm

Dane techniczne:

Materiał : beton komórkowy
Kształt : belka
Długość [mm] : 1250
Szerokość [mm] : 115
Wysokość [mm] : 125
Odchyłki wymiarów [mm] : kat. T3 (wg 12602:2008
Masa elementu [kg] : 11,6-27,8
Wytrzymałość na ściskanie  [N/mm²] : 4,4
Klasa gęstości : 600
Nasiąkliwość [%] : do 40%
Współczynnik przenikania ciepła [W/m²K] : 1,24
Współczynnik przewodzenia ciepła  [W/mK] : 0,143
Ekwiwalentny współ. przewodzenia ciepła λ10,dry [W/mK] : 0,143
Opór cieplny R [m²K/W] : 0,80
Współczynnik dyfuzji pary wodnej : 5/10
Maksymalny współczynnik absorpcji wody [g/(m²s)] : 4
Mrozoodporność : mrozoodporny wg PN-EN 15304
Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f1 : 0,16
Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f2 [Bq/kg] : 20
Kolor : biały
Powierzchnia lica : 0,16-0,38 m2
Reakcja na ogień : klasa A1
Klasa odporności ogniowej : R 30
Zużycie [szt./mb] : 0,8-0,33
Składowanie : na płaskim, równym utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych
Gwarancja : zgodnie z deklaracją właściwości użytkowych
Normy, certyfikaty, aprobaty : PN-EN 845-2
Opis: 

Białe materiały ścienne umożliwiające spełnienie wszystkich wymagań podstawowych stawianych konstrukcjom. Stosowane do wznoszenia wszystkich rodzajów ścian w budynku. Cechą szczególną jest wysoka izolacyjność termiczna. Produkowana w długościach od 1250 do 3000 mm.