H+H Gold+ Panel TEMPO 4,0-500, szer. 115 mm

Dane techniczne:

Materiał : beton komórkowy
Zastosowanie : ścienne
Długość [mm] : 600
Szerokość [mm] : 115
Wysokość [mm] : 500
Odchyłki wymiarów [mm] : TLMB
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] : 4,0
Średni moduł sprężystości muru [N/mm²] : 1460
Wytrzymałość muru na ściskanie [N/mm²] : 1,43
Masa elementu [kg] : 17,3
Klasa gęstości : 500
Gęstość [kg/m³] : 475 ±25
Współczynnik przenikania ciepła [W/m²K] : 1,13
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] : 0,13
Ekwiwalentny współ. przewodzenia ciepła λ10,dry [W/mK] : 0,13
Opór cieplny R [m²K/W] : 0,88
Współczynnik dyfuzji pary wodnej : 5/10
Izolacyjność akustyczna RA1R ściana wew. [dB] : 36
Nasiąkliwość [%] : do 40%
Maksymalny współczynnik absorpcji wody  [g/(m²s)] : 4
Mrozoodporność : mrozoodporny wg PN-EN 15304
Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f1 : 0,16
Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f2 [Bq/kg] : 20
Klasa reakcji na ogień : klasa A1
Klasa odporności ogniowej : EI 120
Kolory : biały
Powierzchnia lica : 0,16 m²
Zużycie zaprawy : 0,6 kg/m²
Zużycie (gr. ściany równa szer. elementu) [szt./m²] : 3,33
Zużycie [szt./mb] : 1,6
Liczba elementów na palecie [szt.] : 48
Łączenie elementów : pióra-wpust
Składowanie : na płaskim, równym utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych
Gwarancja : zgodnie z deklaracją właściwości użytkowych
Normy, certyfikaty, aprobaty : PN-EN 771-4
Opis: 

Białe materiały ścienne umożliwiające spełnienie wszystkich wymagań podstawowych stawianych konstrukcjom. Stosowane do wznoszenia wszystkich rodzajów ścian w budynku. Cechą szczególną jest wysoka izolacyjność termiczna.