• patron serwisu

H+H Gold+ Bloczek 2,5-400 PWU, szer. 300 mm

Materiał : beton komórkowy
Zastosowanie : ścienne
Długość [mm] : 625
Szerokość [mm] : 300
Wysokość [mm] : 250
Odchyłki wymiarów [mm] : TLMB
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] : 2,5
Średni moduł sprężystości muru [N/mm²] : 980
Wytrzymałość muru na ściskanie [N/mm²] : 0,96
Masa elementu [kg] : 18,8
Klasa gęstości : 400
Gęstość [kg/m³] : 375 ±25
Współczynnik przenikania ciepła [W/m²K] : 0,35
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] : 0,105
Ekwiwalentny współ. przewodzenia ciepła λ10,dry [W/mK] : 0,105
Opór cieplny R [m²K/W] : 2,86
Współczynnik dyfuzji pary wodnej : 5/10
Izolacyjność akustyczna RA1R ściana wew. [dB] : 44
Izolacyjność akustyczna RA2R ściana zew. [dB] : 40
Nasiąkliwość [%] : do 40%
Maksymalny współczynnik absorpcji wody  [g/(m²s)] : 4
Mrozoodporność : mrozoodporny wg PN-EN 15304
Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f1 : 0,16
Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f2 [Bq/kg] : 20
Klasa reakcji na ogień : klasa A1
Klasa odporności ogniowej : REI 240
Kolory : biały
Powierzchnia lica : 0,16 m²
Zużycie zaprawy : 3,0 kg/m²
Zużycie (gr. ściany równa szer. elementu) [szt./m²] : 6,4
Zużycie [szt./mb] : 1,6
Liczba elementów na palecie [szt.] : 30
Łączenie elementów : pióra-wpust
Składowanie : na płaskim, równym utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych
Gwarancja : zgodnie z deklaracją właściwości użytkowych
Normy, certyfikaty, aprobaty : PN-EN 771-4
Opis: 

Białe materiały ścienne umożliwiające spełnienie wszystkich wymagań podstawowych stawianych konstrukcjom. Stosowane do wznoszenia wszystkich rodzajów ścian w budynku. Cechą szczególną jest wysoka izolacyjność termiczna.

Produkty (0)