Dane techniczne:

Rodzaj : iniekt krzemianowy
Liczba składników : 3
Skład : cement portlandzki CEM I 32,5R lub CEM I 42,5R)
aktywator o gęstości nasypowej: 1 kg/dm3
aktywator dodatek E
Postać : proszek barwy szarej - cement portlandzki CEM I 32,5R lub CEM I 42,5R
proszek barwy białej - Aktywator
półprzeźroczysty płyn o barwie mlecznej - Aktywator dodatek E
Minimalna szerokość rysy [mm] : -
Proporcje mieszania : 4,5 części wody, 1 część Aktywator, 7 części CEM I , 0,1części dodatek E (wagowe)
Współczynnik pH : 12?13
Przyczepność do podłoża [N/mm²] : -
Temperatura stosowania [°C] : od -5 do +35
Klasa reakcji na ogień : A1
Czas obróbki : ok. 30 min.
Opakowanie : 5, 10, 20, 50 (aktywator jest dostępny w komplecie z dodatkiem E)
Normy, certyfikaty, aprobaty : Atest PZH (nr HK/B/0759/01/2017), Karta Charakterystyki Wyrobu
Opis: 

Preparat iniekcyjny stosuje się w technologii INIEKCJI KRYSTALICZNEJ wykorzystując ciecze kapilarne poprzez penetrację metodą dyfuzyjną składników jonowych preparatu, a następnie krystalizacji uszczelniającej pory i kapilary materiału budowlanego.
Skład Aktywatora krzemianowego jest chroniony patentami na terenie Polski i Europy.

Zastosowanie: do poziomej i pionowej izolacji przeciwwilgociowej w zawilgoconych obiektach wzniesionych ze wszystkich dostępnych materiałów budowlanych podciągających kapilarnie wilgoć, przy różnej grubości ścian oraz różnym stopniu zawilgocenia i zasolenia.
Blokadę przeciwwilgociową krystaliczną uzyskuje się w czasie około 7 dni od wykonania iniekcji.


Właściwości techniczno-użytkowe materiału iniekcyjnego otrzymanego z wymieszania składników z wodą:

  • szczelna przepona przeciwwilgociowa zostaje wytworzona w czasie ok 7 dni od iniekcji
  • produkty reakcji chemicznej, tworzące blokadę przeciwwilgociową, nie ulegają starzeniu w czasie
  • materiał iniekcyjny stanowi jednocześnie wypełnienie otworu iniekcyjnego
  • zastosowanie do iniekcji grawitacyjnej lub niskociśnieniowej w murach wybudowanych z materiałów o strukturze kapilarno-porowatej w tym ceglanych, przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie przy DFGcałk do 100% (całkowity stopień przesiąknięcia wilgocią)
  • zaizolowana przegroda budowlana, odsłonięta z obu stron i wykończona zgodnie z zaleceniami, wysycha 2cm na miesiąc z każdej strony. Zatem przybliżony czas dojścia do wilgotności równowagowej dla muru o grubości 2 cegieł (51cm) wynosi ok 12 miesięcy.


Zużycie:
Średnica otworów wynosi 20 mm. Wiercić należy w jednym rzędzie pod kątem 10o do 30o w rozstawie osiowym, co 12,5 cm. Długość rzutu poziomego otworów iniekcyjnych jest o 5 cm mniejsza niż grubość muru.


Zużycie Aktywatora krzemianowego, cementu zgodnie z KNR 4-01, tablica: 0633,0634, 0635.


Nakłady na 1 otwór iniekcyjny

Ściana o grubości [cm]

41

55

69

83

97

111

150

Materiał Iniekcyjny [kg]

0,19

0,35

0,46

0,58

0,69

0,8

1,1

Aktywator [kg]

0,016

0,03

0,04

0,048

0,057

0,065

0,091

Cement CEM I [kg]

0,11

0,2

0,27

0,34

0,4

0,46

0,64


Podłoże:
Z powierzchni izolowanych przegród budowlanych należy usunąć stare wyprawy tynkarskie i malarskie do wysokości ok 50 cm powyżej zaobserwowanych uszkodzeń spowodowanych wilgocią.
Stare tynki należy zastąpić renowacyjnymi, które posiadają odpowiednią paroprzepuszczalność oraz porowatość zapewniającą niezbędną pojemność na retencję soli budowlanych zawartych w cieczach kapilarnych. Zabieg ten pozawala na prawidłowe osuszenie muru po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej i zapewnia też niezbędną estetykę potrzebną dla użytkowania obiektu.