• patron serwisu

Program ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE

Opis: 
ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE to moduł branżowy systemu ArCADia, oparty na technologii BIM (Building Information Modeling), który rozszerza możliwości programu ArCADia BIM. Moduł ten przeznaczony jest dla projektantów wewnętrznych instalacji sanitarnych i pozwala na stworzenie profesjonalnej dokumentacji technicznej wewnętrznych instalacji grzewczych.

Program ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE pozwala na szybsze tworzenie rysunków, poprzez możliwość automatycznego łączenia odbiorników z instalacją przy jednoczesnym tworzeniu schematów obliczeniowych oraz generowaniu trzech rodzajów rzutów aksonometrycznych. Umożliwia również automatyczny dobór elementów z uwzględnieniem preferencji użytkownika (wybór katalogów do doboru elementów) oraz na sprawdzenie poprawności zaprojektowanej instalacji pod względem hydraulicznym oraz doboru urządzeń. Dzięki zastosowaniu technologi BIM projektant wykonując projekt automatycznie otrzymuje cyfrowy model budynku, co pozwala mu kontrolować proces projektowania na interaktywnym podglądzie 3D.

ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE jest modułem rozszerzającym możliwości programu ArCADia BIM, co oznacza, że część opcji do projektowania instalacji grzewczych znajduje się w programie w wersji podstawowej: ArCADia BIM LT, ArCADia BIM, ArCADia BIM PLUS.

Możliwości modułu ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE:
●  Ułatwienia rysunkowe pozwalające na podłączenie w szybki i łatwy sposób wielu odbiorników (na trzy sposoby).
●  Przekształcanie instalacji wrysowanej w środowisku CAD za pomocą linii, w rurociągi będące obiektami systemu ArCADia.
●  Generowanie trzech rodzajów aksonometrii (również częściowych) oraz możliwość ich edycji graficznej.
●  Możliwość wprowadzania armatury zaporowej bezpośrednio na rysunku aksonometrii z automatycznym uwzględnieniem na rzucie i w zestawieniach.
●  Obliczanie grawitacyjnego ciśnienia czynnego, liniowych i miejscowych strat ciśnienia dla wszystkich obiegów oraz wskazanie obiegu krytycznego.
●  Obliczenie wymaganego ciśnienia w instalacji z uwzględnieniem regulacji zaworami termostatycznymi.
●  Wskazanie wartości parametrów wymaganych dla pompy obiegowej: wysokość podnoszenia i wydajność.
●  Automatyczny dobór rurociągów, izolacji, zaworów termostatycznych, armatury odcinającej itp. z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
●  Generowanie raportów obliczeniowych.

Produkty (0)