Dane techniczne:

Opis: 
ArCADia-TERMOCAD to zaawansowane, a jednocześnie przyjazne użytkownikowi programy do obliczeń cieplnych budynków.
Najnowsza 8 wersja ArCADia TERMOCAD wprowadza nowy podział. Dzięki jasnemu podziałowi przyszły Użytkownik może precyzyjnie dopasować wybór programu do swoich potrzeb. Od teraz do wyboru mamy:
  ArCADia TERMOCAD ŚCHE 8 – do świadectw energetycznych wszystkich budynków
  ArCADia TERMOCAD PCHE 8 – do projektowanej charakterystyki energetycznej budynków oraz analiz ekonomicznych i ekologicznych
  ArCADia TERMOCAD Audyt 8 – do audytów energetycznych, remontowych, efektywności energetycznej, a także do audytów powykonawczych.
W dostępnych osobno modułach możemy otrzymać dodatkową funkcjonalność pozwalającą na dobranie ogrzewania podłogowego, grzejnikowego, powietrznego i innego dla każdego pomieszczenia w module „Dobór grzejników” oraz wykonać obliczenia zysków ciepła do doboru urządzeń chłodzących w module „Klimatyzacja” – zapotrzebowanie na moc chłodniczą.
Przy pierwszym uruchomieniu program przywita nas krótkim samouczkiem wprowadzającym do programu. 
Nowa wersja programu to również zmieniona szata graficzna oraz możliwość wyboru ciemnego motywu, co na pewno pozwoli odpocząć naszym oczom i monitorom podczas pracy z aplikacją. 
Zmianie uległ sposób wyboru osiągnięcia zamierzenia projektowego. Od teraz możemy wybrać temat projektu lub obliczenia na odświeżonej planszy, ale również możemy wskazać konkretny raport lub kilka raportów, które chcemy otrzymać. Program automatycznie dopasuje wszystkie wymagane kroki i dostosuje niezbędne obliczenia prowadzące nas do tego, co chcemy osiągnąć. 
Wprowadzone dane możemy weryfikować na bieżąco w nowym panelu podglądu projektu, który jest cały czas widoczny po prawej stronie. To w nim znajdziemy m.in. dane ogólne o budynku, a także bieżące wyniki obliczeń cieplnych.
Wychodząc naprzeciw aktualnym wymaganiom wynikających z rozporządzenia MR z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, program ArCADia TERMOCAD PCHE 8 umożliwia wykonanie analiz technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej. Wyniki otrzymujemy w postaci czytelnych tabel i wykresów zestawieniowych pozwalających wybrać optymalny wariant. 
Nowy silnik graficzny TERMOCADIA 4.0 oparty na ArCADia 14 umożliwia import rysunków w formacie DWG oraz import i eksport projektów systemu ArCADia BIM. Dzięki temu rozwiązaniu oprogramowanie do obliczeń energetycznych budynków jest jeszcze lepiej zintegrowane z naszym systemem projektowania ArCADia BIM, którego celem jest jak najlepsze wspieranie projektantów w pracy zgodnie z założeniami BIM (Building Information Modeling). 
Film z nowościami w programie: youtube.com/watch?v=Lalfnxt--Y4