Dane techniczne:

Opis: 
Jest to program dla konstruktorów budowlanych, służący do przeprowadzania obliczeń statycznych i wymiarowania płaskich i przestrzennych układów prętowych. Główną zaletą programu, poza jego zakresem merytorycznym – tym oczywistym i tym mniej znanym (cięgna, mimośrody, teoria II rzędu, imperfekcje, obciążania ruchome, powierzchniowe i oczywiście Eurokody) – jest szybkość tworzenia modelu przestrzennego konstrukcji. Pozwalają na to narzędzia precyzyjnego modelowania, takie jak punkty przyciągania, śledzenie, praca na podrysach, użycie generatorów konstrukcji oraz wczytywanie modelu czy też kształtów przekrojów z plików DXF. Wszystkie z nich działają na modelu 3D. Program zawiera również wiele funkcji ułatwiających pracę z dużymi modelami prętowymi (ukrywanie, grupowanie, widokowanie itp.). Przy opisanych powyżej możliwościach pozostaje on intuicyjny, przyjazny i stosunkowo prosty w obsłudze w porównaniu z innymi tego typu programami. Współpracuje z modułami wymiarującymi według norm polskich: InterStal i InterDrewno, a także z modułami do wymiarowania według Eurokodów: EuroStal, EuroStal BUILT-UP, EuroŻelbet, EuroStopa i EuroDrewno.

Najważniejsze możliwości programu
●  Definiowanie kombinatoryki grup obciążeń i automatycznej budowy obwiedni według Eurokodu.
●  Automatyczne obliczanie wszystkich możliwych charakterystyk przekroju, wczytywanie przekrojów z plików DXF.
●  Definiowanie płaskich połączeń stalowych oraz ich wymiarowanie w programie EuroZłącza.
●  Obliczenia według teorii II rzędu z uwzględnieniem imperfekcji przechyłowych.
●  Obciążenia powierzchniowe, prętowe, węzłowe, kinematyczne i ruchome.
●  Zaawansowana funkcja śledzenia przy wprowadzaniu prętów układu (linie pomocnicze i punkty charakterystyczne).
●  Narzędzia wzorowane na aplikacjach CAD do edycji danych, takie jak: kopiowanie, wielokrotne kopiowanie w kierunku zadanego wektora (z ciągnięciem lub bez oraz ze skalowaniem lub bez), odsuwanie, przesuwanie, wydłużanie, usuwanie prętów i węzłów, obracanie, odbicia lustrzane, wyrównywanie węzłów, cofanie i przywracanie wprowadzonych zmian.
●  Generatory parametryczne konstrukcji: przestrzennych ram prostokątnych, łuków (parabolicznych i kołowych), kratownic płaskich, drewnianych wiązarów dachowych, wież przestrzennych i przekryć geodezyjnych.
●  Definiowanie prętów typu cięgno i prętów na mimośrodzie.
●  Wczytywanie podrysów dachów z systemu ArCADia BIM oraz automatyczna generacja konstrukcji połaci dachowych.
●  Wymiarowanie stalowych profili wielogałęziowych (blisko- i dalekogałęziowych) według Eurokodu w module EuroStal BUILT-UP.
●  Gradientowe mapy naprężeń normalnych, stycznych i zredukowanych w dowolnych przekrojach prętów.

Nowości w wersji 17
●  Automatyczne przekazywanie widoku konstrukcyjnego 3D utworzonego na podstawie przestrzennego modelu architektonicznego systemu ArCADia do modułu ArCADia RAMA-R3D3 Rama 3D.
●  Możliwość pracy na renderowanym lub przezroczystym modelu prętowym 3D w programie ArCADia RAMA.
●  Elementy modelu prętowego przekazywane są z systemu ArCADia wraz materiałem i przekrojem pręta a pozostałe podstawowe elementy modelu architektonicznego przekazywane w postaci renderowanego lub półprzezroczystego widoku 3D oraz aktywnego podrysu.
●  Wprowadzenie w programie edytowalnej struktury „drzewa podrysów” widocznej w drzewie projektu.
●  Wprowadzenie możliwości zadawania obciążeń na rzut pręta.
●  Współpraca z modułem do wymiarowania połączeń EuroZłącza 4.0 – nowe połączenia w postaci zakotwień słupów stalowych.
●  Wprowadzono możliwość korzystania z kalkulatorów obciążeń klimatycznych.
●  Możliwość edycji zadanych mimośrodów.
●  Funkcja wyświetlania obrazu macierzy sztywności.
●  Podział pręta węzłami na dowolną liczbę części.
●  Dodano komunikaty o wykorzystaniu pamięci.