• patron serwisu

Wysokoelastyczny klej żelowy ATLAS GEOFLEX

Typ kleju : cementowy
Klasa kleju : C2TE
Stosowany do klejenia : ceramiki i kamienia (glazura, terakota, gres polerowany, klinkier, kamionka, mozaika ceramiczna i szklana, płytki: szklane, barwione, drukowane)
Zastosowanie : wewnątrz, na zewnątrz
Skład : mieszanka cementów
Rodzaj podłoża : podkłady cementowe, anhydrytowe, tynki cementowo-wapienne i gipsowe, beton komórkowy, cegły, bloczki gipsowe
Postać : proszek (sucha mieszanka)
Temperatura stosowania [°C] : od +5 do +35
Gęstość [g/cm³] : ok. 1,40
Kolor : szary
Proporcje mieszania [dm³/kg] : (0,26-0,33)/1
Czas przydatności do użycia [h] : ok. 4
Czas otwarty pracy [min] : ok. 30
Czas korygowania klejenia [min] : ok. 20
Czas schnięcia/użytkowanie [h] : po 12
Czas pełnego utwardzenia  [h] : po 14 dniach
Spoinowanie [h] : po 12
Spływanie z powierzchni pionowej : brak
Zużycie [kg/m²] : w zależności od grubości zęba i pow. aplikacji
Grubość warstwy [mm] : 2-15
Wydajność zaprawy z worka [m²] : w zależności od grubości zęba i pow. aplikacji
Całkowita wytrzymałość : 1,0
Przyczepność po poddaniu działaniu ciepła [N/mm²] : 1,0
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie [N/mm²] : 1,0
Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania [N/mm²] : 1,0
Reakcja na ogień : klasa A1/A1fl
Cechy szczególne : technologia żelowa ATLAS
Opakowanie [kg] : 5; 22,5; 25
Trwałość [m-c] : 24
Opis: 
Wysokoelastyczny klej żelowy ATLAS GEOFLEX może być nakładany na posadzki i podkłady cementowe, podkłady anhydrytowe, tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, mur z betonu komórkowego, z cegły lub pustaków, z bloczków gipsowych, beton, lastryko, mineralne dyspersje i reaktywne powłoki uszczelniające, podkłady suche z płyt gipsowych, podkłady podłogowe z zatopionym ogrzewaniem podłogowym, tynki z ogrzewaniem podtynkowym, płyty GK, istniejące okładziny ceramiczne, płyty OSB.
Cechy szczególne: technologia żelowa – możliwość dopasowania konsystencji i ilości dozowanej wody zarobowej do potrzeb, najszersze możliwości stosowania: baseny, tarasy, etc., na wyjątkowo trudne podłoża, brak spływu dla dużych formatów.
Przygotowanie podłoża: podłoże powinno być stabilne – dostatecznie nośne, odporne na odkształcenia, pozbawione substancji obniżających przyczepność i wysezonowane; równe – maksymalna grubość kleju to 15 mm, do wyrównywania podłoża przy większych nierównościach można stosować np. zaprawę ATLAS ZW 330 lub ZW 50, podkłady podłogowe ATLAS SMS, SAM lub POSTAR; oczyszczone – z warstw mogących osłabić przyczepność kleju, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej; podłoże pokryte glonami, grzybami itp., należy oczyścić i zabezpieczyć preparatem ATLAS MYKOS, zagruntowane - ATLAS UNI-GRUNT lub ATLAS UNI-GRUNT PLUS – gdy podłoże ma nadmierną lub niejednorodną chłonność, ATLAS GRUNTO-PLAST – gdy podłoże ma niską chłonność lub pokryte jest warstwami ograniczającymi przyczepność.

Produkty (0)