• patron serwisu

Soldis PROJEKTANT Płyta żelbetowa - Statyka

Opis: 
Moduł obliczeniowy programu umożliwiający wyznaczenie wielkości statycznych w układach powierzchniowych z ew. żebrami. Analiza wykonywana jest przy uwzględnieniu zdefiniowanych przypadków obciążenia oraz relacji między nimi. Kombinatoryka obciążenia uwzględnia wytyczne eurokodów oraz norm polskich.

Moduł w szczególności umożliwia:
●  przy analizie konstrukcji:
- określenie sił przekrojowych z uwzględnieniem kierunków lokalnych dla paneli (w płytach (Qx, Qy, Mxx, Myy, Mxy))
- określenie reakcji podporowych (punktowe oraz liniowe)
- określenie przemieszczeń układu
- określenie sił przekrojowych w żebrach (w przypadku płyt (T, Mx, My))
- uwzględnienie kombinatoryki przypadków obciążenia
- uwzględnienie rodzaju podpory, jej osiadania oraz podatności
- obliczenia dla wielu pozycji obliczeniowych jednocześnie
●  przy przeglądaniu wyników:
- graficzną prezentację wszystkich wyników
- odczytanie wartości we wskazanych punktach konstrukcji
- odczytanie wartości w dowolnie zdefiniowanym przekroju układu
- prezentację ekstremalnych powierzchni dla obwiedni
- zmianę i automatyczne przeliczenie układu dla ustawień grup obciążenia, relacji przypadków obciążenia oraz przekrojów konstrukcji
- odczyt reakcji węzłowych wraz z kombinacją ekstremalną
- prezentację reakcji dla podpór liniowych w postaci wykresów
- prezentację sił przekrojowych w belkach w postaci wykresów
- ukrycie/pokazanie poszczególnych warstw reprezentacji graficznej modelu i wyników
- prezentację map z uwzględnieniem lokalnych kierunków przypisanych do paneli
- generowanie edytowalnego raportu z wynikami do raportu (RTF).

Produkty (0)