• patron serwisu

Soldis PROJEKTANT Konstrukcja ramowa - Statyka

Opis: 
Podstawowy moduł obliczeniowy programu, który umożliwia wyznaczenie wszystkich istotnych wartości statycznych układu. Analiza wykonywana jest przy uwzględnieniu zdefiniowanych przypadków obciążenia oraz relacji między nimi. Kombinatoryka obciążenia uwzględnia wytyczne norm polskich oraz eurokodów.
Rozszerzeniem funkcjonalności modułu jest analiza nieliniowa umożliwiająca uwzględnienie efektów drugiego rzędu oraz wyłączanie się z pracy ściskanych cięgien.

Moduł w szczególności umożliwia:
●  przy analizowaniu konstrukcji:
- określenie sił przekrojowych (N, T, M)
- określenie reakcji podporowych
- określenie deformacji układu
- określenie naprężeń normalnych (możliwość wyboru naprężeń po wybranej stronie pręta lub wszystkich)
- uwzględnienie kombinatoryki przypadków obciążenia
- uwzględnienie zmiennego przekroju elementu prętowego
- uwzględnienie przegubów
- uwzględnienie kąta pochylenia podpory, jej osiadania oraz podatności
- obliczenia dla wielu pozycji obliczeniowych jednocześnie
- przekazywanie reakcji z jednej pozycji obliczeniowej jako obciążenie do drugiej
●  przy przeglądaniu wyników:
- graficzną prezentację wszystkich wyników
- odczytanie wartości we wskazanych punktach układu
- utworzenie raportu z wynikami
- określenie wykorzystania poszczególnych elementów prętowych i profili ze względu na naprężenia normalne
- zaznaczenie miejsc, gdzie naprężenia mają wartość ponad dopuszczalną
- zmianę i automatyczne przeliczeniu układu dla ustawień grup obciążenia, relacji przypadków obciążenia oraz profili
- skalowanie wykresów
- wybór elementów dla których mają być pokazywane wyniki
- ukrycie/pokazanie wartości/numerów prętów/obciążenia na wykresach
●  przy generowaniu raportu:
- nadanie podstawowych informacji o projekcie (nazwa, autor, opis, itp.)
- szczegółowe określenie zakresu informacji z podziałem na schemat układu oraz wyniki
- wskazanie elementów dla których ma być generowany raport
- ustawienia marginesów, wykresów stylu tabel, czcionki itd.
- sporządzenie raportu w formacie RTF.

Produkty (0)