• patron serwisu

Soldis PROJEKTANT Konstrukcja ramowa - Modelowanie

Opis: 
Podstawowy moduł programu umożliwiający tworzenie i edycję modelu obliczeniowego. Wygodny interface umożliwia szybkie i intuicyjne definiowanie dowolnych układów konstrukcyjnych (geometria, obciążenia, podparcie). W module zastosowano mechanizm śledzenia kątów i punktów charakterystycznych, który znany jest z aplikacji typu CAD.

Moduł w szczególności umożliwia:
●  przy definiowaniu układu prętów:
- tworzenie dowolnej geometrii układu prętowego złożonej z odcinków prostych
- import geometrii z AutoCAD lub IntelliCAD
- definiowanie rodzaju połączeń między prętami (sztywne, przegubowe)
- definiowanie elementów przenoszących tylko siłę rozciągającą (cięgna)
- łączenie prętów w grupy (ułatwia zaznaczanie)
- dodanie do każdego elementu nazwy i komentarza, który jest widoczny na raporcie
- podział zdefiniowanego pręta na mniejsze elementy
- zmianę węzłów elementu prętowego
- zmianę numeru węzłów i elementów
- zmianę węzłów elementu prętowego
- używanie globalnego i lokalnego układu współrzędnych (możliwość zmiany położenia początku i kąta)
- automatyczne i manualne wymiarowanie elementów konstrukcji
- przesunięcie, przeskalowanie, obrót, powielenie i lustrzane odbicie wybranych elementów prętowych
- wykorzystanie punktów charakterystycznych do lokalizacji punktów węzłowych
●  przy definiowaniu obciążenia:
- organizację sił w przypadki obciążania o zdefiniowanym typie (stałe, zmienne) i współczynnikach obciążenia (min, max)
- definiowanie relacji między przypadkami obciążenia
- wyłączanie/włączanie do analizy wybranych przypadków obciążenia
- definiowanie sił i momentów skupionych oraz obciążenia rozłożonego na długości pręta
- obciążenie może być zadane pod dowolnym kątem i w dowolnym miejscu na długości elementu prętowego
- automatyczne uwzględnienie ciężaru własnego konstrukcji
- definiowanie obciążenia termicznego
- powielanie wzorca sił z wybranego pręta na pozostałe elementy
- kopiowanie całych grup obciążenia
●  przy definiowaniu warunków brzegowych:
- definiowanie podstawowych typów więzów konstrukcji (podpora przesuwna i nieprzesuwna, ślizg, utwierdzenie), określenie kąta pochylenia podpór
- uwzględnienie podatności podpory po wybranych kierunkach
- uwzględnienie osiadania podpory po wybranych kierunkach
●  przy definiowaniu profili:
- utworzenie grupy profili przynależnych do aktualnego projektu
- definicję profili z wykorzystaniem modułu Edytor Profili
- zbiorcze przypisanie profili do wybranych prętów
●  przy pracy z modelem:
- tworzenie geometrii z użyciem śledzenia punktów i kątów charakterystycznych
- edycję i usuwanie wszystkich elementów podstawowych modelu
- dodanie wymiarów konstrukcji (również automatycznie)
- wizualizację przekrojów
- pracę nad kilkoma pozycjami obliczeniowymi jednocześnie
- swobodne operowanie widokiem (powiększanie, przesuwanie itd)
- kopiowanie przez schowek między aplikacjami
- posługiwanie się lokalnymi układami współrzędnych
- i wiele więcej.

Produkty (0)