Leca® KERAMZYT izolacyjny L

Dane techniczne:

Rodzaj : ceramiczne
Zastosowanie : izolacja posadzek, izolacja stropów, izolacja stropodachów, wyrównywanie, drenaż, izolacja rurociągów, izolacja zbiorników, lekkie betony konstrukcyjne
Frakcje [mm] : 10–20
Rodzaj ziaren : okrągłe, kruszone
Gęstość nasypowa [kg/m³] : 246–333 (w stanie luźnym)
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] : 0,100
Odporność na miażdżenie [N/mm²] : 0,75
Wilgotność [%] : < 4
Reakcja na ogień : klasa A1
Opakowanie : 55 dm³ (worek);
2,0 m³ (big-bag)
Przechowywanie : keramzytu w workach nie należy składować w nasłonecznionym miejscu > 3 m-cy; w big-bagach może być przechowany na zew. przez okres do 6 m-cy, dłuższy okres przechowywania big-bagów w nasłonecznionym miejscu może obniżyć wytrzymałość opakowania
Normy, certyfikaty, atesty : EN 14063-1, EN 13055-1, Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0390/01/2017
Opis: 
Leca® KERAMZYT izolacyjny L to gruboziarniste lekkie kruszywo ceramiczne stosowane do izolacji i wypełnień wszędzie tam, gdzie konieczne jest stosowanie suchego keramzytu o grubości wypełnienia większej niż 8 cm, a w szczególności do:
●  izolacji posadzek, stropów, stropodachów
●  wypełnień stropów, sklepień.
Leca® KERAMZYT izolacyjny L można stosować również, podobnie jak Leca® KERAMZYT budowlany L do:
●  drenaży, zasypek
●  izolacji rurociągów, zbiorników, itp. w gruncie
●  wytwarzania betonów lekkich.

Procedury dot. stropodachów
W ściance kolankowej, co ok. 3 m, wykonać otwory wentylacyjne zabezpieczone kratką. Strop nad ostatnią kondygnacją oczyścić i ułożyć paroizolację. Wysypać keramzyt zagęszczając warstwami 30–50 cm jednocześnie kształtując spady dachu. Na keramzycie ułożyć papier woskowany lub folię i wykonać jastrych cementowy (tzw. szlichtę) gr. 4–5 cm stosując np. weber.floor 1000. Jastrych można wzmocnić siatkami stalowymi, np. prefabrykowanymi. Po wyschnięciu podłoża wykonać pokrycie dachu papą. Tak wykonany stropodach ma bardzo dobre właściwości termoizolacyjne, a izolacja z keramzytu nie ulegnie zniszczeniu przy ew. przeciekaniu dachu.

Procedury dot. stropów żelbetowych
W stropach żebrowych (Kleina, WPS, żelbetowych żebrowych itp.) Leca® KERAMZYT izolacyjny L wykorzystywany jest najczęściej jako lekkie kruszywo wypełniające przestrzenie pomiędzy żebrami i belkami konstrukcyjnymi stropów. Grubość wypełnienia powinna być większa niż 8 cm. Na dolnej płycie stropu najczęściej układa się paroizolację z folii na niej wysypuje keramzyt do poziomu górnej płaszczyzny belek. Keramzyt należy powierzchniowo zagęścić ręcznymi zagęszczarkami z płytą ok. 50x50 cm. Na stropie betonowym warstwa keramzytu nie gwarantuje wystarczającej izolacyjności akustycznej. Z tego względu wskazane jest wprowadzenie warstwy tłumiącej z wełny mineralnej lub innego podobnego materiału. Na warstwie tej ułożyć należy jastrych gr. 4–6 cm stosując np. weber.floor 1000. Jastrych można wzmocnić zgrzewanymi siatkami stalowymi.

Procedury dot. sklepień ceglanych
Remontując stare ceglane sklepienie łukowe należy najpierw usunąć wypełnienia z gruzu, polepy itp. Na oczyszczonej powierzchni sklepienia układa się paroizolację, a następnie wysypuje się Leca® KERAMZYT izolacyjny L. Po powierzchniowym zagęszczeniu kruszywa należy wykonać szpryc cementowy a na nim ułożyć dodatkową izolacje akustyczną i jastrych cementowy. Na tak wyremontowanych stropach można bezpośrednio układać posadzki lub też instalacje ogrzewania podłogowego.

Procedury dot. lekkich betonów
Przykładowe receptury znajdują sie na www.leca.pl w sekcji problemy i rozwiązania.

Przy większości zastosowań układany keramzyt ulega zagęszczeniu 0–10%. Dlatego przy zakupie wskazane jest uwzględnienie kilku procentowego zapasu kruszywa.

Przy układaniu keramzytu może powstawać niewielkie zapylenie. Zalecane jest stosowanie środków ochronnych na oczy i drogi oddechowe. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.