• patron serwisu

Leca® KERAMZYT izolacyjny M

Rodzaj : ceramiczne
Zastosowanie : izolacja posadzek, izolacja stropów, izolacja stropodachów, lekkie betony konstrukcyjne
Frakcje [mm] : 4–10
Rodzaj ziaren : okrągłe, kruszone
Gęstość nasypowa [kg/m³] : 272–368 (w stanie luźnym)
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] : 0,100
Wilgotność [%] : < 4
Reakcja na ogień : klasa A1
Opakowanie : 55 dm³ (worek);
2,0 m³ (big-bag)
Przechowywanie : keramzytu w workach nie należy składować w nasłonecznionym miejscu > 3 m-cy; w big-bagach może być przechowany na zew. przez okres do 6 m-cy, dłuższy okres przechowywania big-bagów w nasłonecznionym miejscu może obniżyć wytrzymałość opakowania
Normy, certyfikaty, atesty : EN 14063-1, EN 13055-1, Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0390/01/2017
Opis: 
Leca® KERAMZYT izolacyjny M to średnioziarniste lekkie kruszywo ceramiczne stosowane do izolacji i wyrównania posadzek, stropów, stropodachów o grubości zasypek 3–9 cm oraz do przygotowania lekkich betonów.

Procedury dot. izolacji stropów
Leca® KERAMZYT izolacyjny M w stropach spełnia najczęściej rolę wypełnienia (w stropach żebrowych) lub warstwy wyrównawczej przy ugiętych lub nierówno wylanych stropach. Na oczyszczone podłoże należy wysypać keramzyt o grubości 3–9 cm. Przy stropach betonowych pod keramzytem może pojawić się paroizolacja. Następnie należy powierzchniowo zagęścić kruszywo przy użyciu ubijarki ręcznej (płyta 50x50 cm z trzonkiem i uchwytem). Keramzyt zagęszczając się zmniejsza grubość wypełnienia o 10%. Po zagęszczeniu na wierzchu wykonać szpryc cementowy i układać następne warstwy posadzki. Na stropie betonowym warstwa keramzytu nie gwarantuje wystarczającej izolacyjności akustycznej. Z tego względu wskazane jest wprowadzenie warstwy tłumiącej z wełny mineralnej lub innego podobnego materiału. Przy wierzchnich posadzkach drewnianych (parkiet, mozaika, deska) na keramzycie przed
ułożeniem szlichty należy ułożyć folię.

Procedury dot. lekkich betonów
Przykładowe receptury znajdują się na www.leca.pl w sekcji problemy i rozwiązania.

Przy większości zastosowań układany keramzyt ulega zagęszczeniu 0–10%. Dlatego przy zakupie wskazane jest uwzględnienie kilku procentowego zapasu kruszywa.

Przy układaniu keramzytu może powstawać niewielkie zapylenie. Zalecane jest stosowanie środków ochronnych na oczy i drogi oddechowe. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Produkty (0)