Leca® KERAMZYT impregnowany

Rodzaj : ceramiczne
Zastosowanie : podłogi na gruncie
Frakcje [mm] : 10–20
Rodzaj ziaren : okrągłe, kruszone
Gęstość nasypowa [kg/m³] : 246–333 (w stanie luźnym)
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] : 0,100 (dla kruszywa impregnowanego na gruncie λ = 0,110 W/mK)
Odporność na miażdżenie [N/mm²] : 0,75
Kapilarność [cm] : < 5
Reakcja na ogień : klasa A1
Opakowanie : 2,0 m³ (big-bag)
Przechowywanie : keramzyt w big-bagach należy zabezpieczyć przed opadami, które mogą wypłukiwać impregnat; może być przechowany na zew. przez okres do 6 m-cy; dłuższy okres przechowywania w nasłonecznionym miejscu może obniżyć wytrzymałość opakowania
Normy, certyfikaty, atesty : EN 14063-1, Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0390/01/2017
Opis: 
Leca® KERAMZYT impregnowany to lekkie kruszywo ceramiczne do podłóg na gruncie.

Procedura ułożenia podłogi na gruncie
Usunąć humus. Na wyrównanym podłożu gruntowym ułożyć Leca® KERAMZYT impregnowany do podłóg na gruncie w warstwie grubości 25–35 cm. Następnie zagęścić mechanicznymi zagęszczarkami płytowymi lub ręcznymi ubijakami o płycie min. 50x50 cm. Zagęszczony keramzyt zmniejsza grubość warstwy o około 10%. Chodzenie po keramzycie (bez zapadania się) ułatwią np. blaty z desek lub sklejki ew. stosowanie „sandałów big-foot” – doczepiane do butów, „podeszwy” np. ze sklejki o wymiarach ok. 7–10 cm większej od podeszwy buta. Po zagęszczeniu wierzchnią warstwę keramzytu należy spryskać szprycem cementowym. Po około 24 godzinach można na takiej powierzchni bez problemów układać następne warstwy podłogowe. Na całej powierzchni należy ułożyć izolację przeciwwilgociową (np. 2 x folia budowlana, łączenia na zakład min. 10 cm sklejane taśmą). Wykonać dylatacje obwodowe, a następnie warstwę posadzkową stosując np. gotową mieszankę weber.floor 1000 grubości min. 4 cm (w zależności od projektowanych obciążeń) lub jastrych cementowy (tzw. szlichtę) grubości min. 5–6 cm, ewentualnie beton. Jastrych można wzmocnić siatkami stalowymi, np. prefabrykowanymi.

Przy większości zastosowań układany keramzyt ulega zagęszczeniu 0–10%. Dlatego przy zakupie wskazane jest uwzględnienie kilku procentowego zapasu kruszywa.

Przy układaniu keramzytu może powstawać niewielkie zapylenie. Zalecane jest stosowanie środków ochronnych na oczy i drogi oddechowe. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Produkty (0)