• patron serwisu

Leca® KERAMZYT podsypkowy

Rodzaj : ceramiczne
Zastosowanie : izolacja stropów, wyrównywanie
Frakcje [mm] : 0–5
Rodzaj ziaren : okrągłe, kruszone
Gęstość nasypowa [kg/m³] : 425–575 (w stanie luźnym)
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] : 0,120
Wilgotność [%] : < 4
Reakcja na ogień : klasa A1
Opakowanie : 55 dm³ (worek);
1,5 m³ (big-bag)
Przechowywanie : keramzytu w workach nie należy składować w nasłonecznionym miejscu > 3 m-cy; w big-bagach może być przechowany na zew. przez okres do 6 m-cy, dłuższy okres przechowywania big-bagów w nasłonecznionym miejscu może obniżyć wytrzymałość opakowania
Normy, certyfikaty, atesty : EN 14063-1, Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0390/01/2017
Opis: 
Drobnoziarniste kruszywo ceramiczne stosowane jako izolacja i wyrównawcza podsypka na stropach pod płyty suchego jastrychu. Kruszywo można stosować na ugiętych stropach drewnianych oraz stropach ceglanych i żelbetowych.

Ułożenie podsypki i płyt suchego jastrychu jest szczególnie zalecane podczas remontów starych budynków. Pozwala to na szybkie przygotowanie trwałego podłoża pod każdy rodzaj posadzki bez konieczności wykonywania mokrych podkładów betonowych.

Leca® KERAMZYT podsypkowy na stropach spełnia podstawową rolę nośnego podłoża pod płyty suchego jastrychu. Dodatkowo izoluje akustycznie i termicznie strop. Na oczyszczone podłoże należy wysypać kruszywo w warstwie poziomującej dostosowanej do nierówności i ugięcia stropu. Zalecana warstwa 110 cm. Warstwę tę można powierzchniowo zagęścić stosując ubijaki ręczne z płytą ok. 50x50 cm. Keramzyt zagęszczając się zmniejsza grubość wypełnienia o 10%. Na wypoziomowanej i zagęszczonej powierzchni można układać płyty suchego jastrychu. Pracownicy układający i zagęszczający kruszywo oraz układający płyty suchego jastrychu powinni mieć pod butami przymocowane dodatkowe „deseczki” zwiększające powierzchnię podeszwy i zapobiegające zagłębianiu się buta.
W przypadku stropów drewnianych pod Leca® KERAMZYTEM podsypkowym nie należy stosować żadnych dodatkowych izolacji z folii PE. Zasada ta wynika z konieczności zachowania paroprzepuszczalności tych stropów. Na stropach żelbetowych i ceglanych pod keramzyt można stosować paroizolację.

Przy większości zastosowań układany keramzyt ulega zagęszczeniu 0-10%. Dlatego przy zakupie wskazane jest uwzględnienie kilkuprocentowego zapasu kruszywa.

Przy układaniu keramzytu może powstawać niewielkie zapylenie. Zalecane jest stosowanie środków ochronnych na oczy i drogi oddechowe. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Produkty (0)